Arama Kurtarma ve Tahliye Ekibi Eğitimi

arama kurtarma ve tahliye ekibi egitimi 1

Genel Bilgi:

Proteknik Belgelendirme olarak alanında uzman eğitmen kadromuz ile profesyonel olarak Arama Kurtarma ve Tahliye Ekibi Eğitimi vermekteyiz.

Arama Kurtarma ve Tahliye Ekibi Eğitimi, afet durumlarında hayat kurtarmak ve insanları güvenli bir şekilde kurtarmak için önemli bir beceridir. Bu eğitim, arama kurtarma ve tahliye ekibi kursu olarak da bilinir ve acil durumlarda etkili ve güvenli bir şekilde müdahale etmek için gerekli olan bilgi ve becerileri öğretir.

Arama kurtarma ve tahliye ekibi eğitimi, kişilerin doğal afetler, kaza veya terör saldırısı gibi acil durumlarda enkaz altında kalanları arama, kurtarma ve tahliye etme konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlar. Bu eğitim sayesinde, ekipler, enkaz altında mahsur kalan insanları arama ve kurtarma işlemlerinde profesyonel bir şekilde hareket edebilirler.

Eğitim, arama kurtarma ve tahliye ekiplerinin gereksinimleri doğrultusunda tasarlanmıştır ve bu nedenle pratik becerilerin yanı sıra, iletişim, liderlik, takım çalışması ve stres yönetimi gibi diğer konuları da ele alır.

Arama kurtarma ve tahliye ekibi eğitimi, afetlerde hayat kurtarmanın yanı sıra, insanların güvenliğini sağlamak için de hayati bir rol oynar. Bu nedenle, arama kurtarma ve tahliye ekibi kursu, herkesin alması gereken önemli bir eğitimdir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 18.06.2013 tarih ve 28681 sayılı resmî gazetede yayınlanan İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmeliğin, Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi başlıklı 15. Maddesinde;

“(1) Tüm çalışanlar acil durum planları ile arama, kurtarma ve tahliye, yangınla mücadele, ilkyardım konularında görevlendirilen kişiler hakkında bilgilendirilir.
(2) İşe yeni alınan çalışana, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilave olarak acil durum planları ile ilgili bilgilendirme yapılır.
(3) Acil durum konularıyla ilgili özel olarak görevlendirilenler, yürütecekleri faaliyetler ile ilgili özel olarak eğitilir.

11 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca görevlendirilen çalışanlara, eğitimlerin işyerinde iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi tarafından verilmesi halinde, bu durum işveren ile eğitim verenlerce imzalanarak belgelendirilir”.

Ayrıca 19.12.2007 tarihinde 26735 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Binaların Yangında Korunması Hakkında Yönetmelik işletmelerin Acil Durum Ekiplerinin oluşturularak bunlara eğitim ve uygulamalı tatbikatların senede en az 1 kez yapılacağını öngörmektedir.

Bu çerçeve de eğitim merkezimiz her türlü acil durum, afet ve sivil savunmanın gerektirdiği diğer olağan dışı durumlara hazırlıklı olma maksadıyla acil durum eğitimi faaliyetleri düzenlemektedir.

Kimler Katılabilir:

 • İşletmelerde, acil durum müdahale ekiplerinde görev alan tüm personeller.

Sertifikasyon:

Sertifikası almaya hak kazanan kişilere, yasal mevzuata uygun olarak;

 • E-devlet onaylı sertifika verilmektedir.

Kadromuz:

İtfaiye şefliğinde çalışmış, alanında 20 yıl tecrübeye sahip uzman eğitmen.

Yasal Dayanak:

 • 2009 tarihli Binaların Yangınlardan Korunması Hakkındaki Yönetmelik,
 • 2013 tarihli İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmelik,
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
 • 2013 tarihli Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Eğitimin Amacı:

 • İş yerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik kapsamında kurum ve kuruluşlarda görev yapan Acil Durum Müdahale Ekiplerinde görevli arama, kurtarma, tahliye ve yangınla mücadele ekiplerinin bilgi ve becerilerini geliştirmek, acil durum eylem planında görevli arama, kurtarma, tahliye, haberleşme, ilk yardım ve yangınla mücadele ekipleri ile acil durumda müdahalede bulunacak personelin; yangın ve acil durumların yapısını, ilerleyişini ve yaratan faktörleri; tesislerine ve sektörlerine göre özel yangın ve acil durum risklerini öğrenmelerini sağlamak, yangın veya herhangi bir acil durum anında uygulanacak arama, kurtarma, tahliye ve mücadele yöntemlerini öğretmektir.

Eğitim İçeriği:

 • Temel Kavramlar ve Tanımlar
 • Afet ve Acil Durumlar (Yangın, Deprem, Sel, İşyeri Kazaları vb)
 • Temel Afet Bilinci
 • Arama ve Kurtarma Tahliye Temel Bilgileri
 • Afet ve Acil Durum Planları
 • Arama Kurtarma Tahliye Eğitimi
 • Afetlerde Temel İlk Yardım Bilgisi
 • Ekip çalışması kurtarmanın genel hususları,
 • Kurtarma personelinin kazazedeye yaklaşımı,
 • Kurtarmalarda kullanılan teknik malzemelerin tanıtılması,
 • Sanayi tesislerinde tahliye ve kurtarma,
 • Kazazede taşıma teknikleri,
 • Yüksek katlı binalarda tahliye ve kurtarma planlaması,
 • Dumanlı ortamlarda ilerleme teknikleri,
 • Zorla kapı açma yöntemleri,
 • Yangında oluşan duman ve zehirli gazların bina içindeki yayılımı,
 • Yangın algılama, uyarı ve tahliye sistemlerinin kullanımı,
 • Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
 • Toplanma bölgesinin özellikleri,
 • Toplanma bölgesinde sayım alma yöntemleri,
 • Yangın ihbar verme ve işletme içi iletişim,
 • Acil durum planının uygulanması, kurtarma ve tahliye tatbikatı
Eğitim Bilgileri
Eğitim Süresi:

8 Saat / 1 Gün

Eğitim Tarihi:

Firma ihtiyaçları doğrultusunda karşılıklı olarak belirlenmektedir.

Eğitim Yeri:

Mecidiyeköy Eğitim Merkezimiz ya da Firma Eğitim Merkezi

Eğitim Danışmanı:

Sezgin Filiz

Eğitim Kontenjanı:

Minimum 12 Kişi

Eğitim Fotoğrafları
Başvuru Formu
eğitimlerimiz