Arama Kurtarma ve Tahliye Ekipleri Eğitici Eğitimi

arama kurtarma ve tahliye ekipleri egitici egitimi 1

Kimler Katılabilir:

 • Acil Durum Müdahale Ekipleri genel koordinatörleri,
 • Yangınla Mücadele Ekibi (Söndürme Ekibi), Arama, Kurtarma Ekibi, Tahliye Ekibi, İlkyardım Ekibi, Koruma Ekibi, Haberleşme Ekibinde yer alan beyaz yakalı personel,
 • En az lise mezunu olup, özel veya kamu kuruluşlarında eğitim bölümlerinde çalışanlar,
 • Üniversitelerin ön lisans (İş sağlığı ve iş güvenliği, sivil savunma, insan kaynakları ve itfaiyecilik bölümü) programında okuyan ya da mezun olanlar,
 • A, B veya C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanları,
 • Özel Eğitim Merkezlerinde Eğitici olarak çalışanlar,
 • İSG Uzman adayları,
 • Bağımsız veya kuruma bağlı eğitim veren eğiticiler,
 • Eğitimci olmak isteyen veya yeni meslek edinmek isteyen En az Üniversite ön lisans mezunları veya meslek lisesi mezunları
 • Özel Firmalarda veya Kamu Kuruluşlarında görev yapan İSG uzmanları.

Sertifikasyon:

Yüksekte Güvenli Çalışma sertifikası almaya hak kazanan kişilere, yasal mevzuata uygun olarak;

 • E-devlet onaylı sertifika verilmektedir.

Kadromuz:

İtfaiye şefliğinde çalışmış, alanında 20 yıl tecrübeye sahip uzman eğitmen.

Yasal Dayanak:

 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 • 28681 Sayılı İşyerlerinde Acil Durum Hakkında Yönetmelik
 • 26735 Sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
 • Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Eğitimin Amacı:

İşletmelerde çalışan tüm personelin yılda bir sefer zorunlu yapması gereken “Acil Durum Tatbikatını ve Acil Durum Ekipleri Eğitimini” verebilecek, Acil Durumlar Konularında önlem alarak gerekli çalışmaları yapabilecek eğitmenler yetiştirmektir.

Eğitim İçeriği:

Yönetim tanımları

 • Yönetim kavramı
 • Olay yönetimi
 • Acil durum yönetimi,
 • Kriz yönetimi
 • Afet yönetimi

Afet yönetimi ve aşamaları

 • Afet tanımı ve çeşitleri
 • Afet -acil durum arasındaki farklar
 • Afet yönetimi özellikleri ve ilkeleri
 • Afet yönetiminin aşamaları
 • Afet risk ve zararlarının azaltılması
 • Afetlere hazırlık
 • Afetlere Müdahale
 • Afet iyileştirmesi
 • Afet ve acil durum servisleri
 • Eğitim ve projeler
 • Afet haberleşmesi

Acil Durum Yönetimi

 • Mevzuat
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 • İşyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik
 • İş güvenliği uzmanlarının görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik
 • Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik
 • İlk yardım yönetmeliği
 • Büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması hakkında yönetmelik
 • İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi yönetmeliği
 • Makine emniyeti yönetmeliği
 • Asansör bakım ve işletme yönetmeliği
 • Okullarda afet ve acil durum yönetimi planı-AFAD
 • Hastane afet ve acil durum planları yönetmeliği
 • Tehlike sınıfları tebliği
 • Etkili ve sonuç alıcı bir planın hazırlanmasına yönelik esaslar
 • Plan ve planlama kavramları,
 • Planlamanın önemi ve ilkeleri
 • Plan hazırlık süreci,
 • Kapsam belirleme ve düzenleme
 • İşyerlerinde acil durum planı hazırlanması
 • Acil durum planı kavramı ve amaçları
 • Acil durum yönetimi aşamaları
 • Acil durumlara yönelik yükümlülükler ve sorumluluklar
 • Acil durum planı içeriği ve ekleri
 • Acil durum planlaması aşamaları
 • Acil durumların belirlenmesi ve acil durum temel risk analiz raporunun hazırlanması (Tehlike, maruziyet ve savunmasızlık kavramları)
 • Tehlike profilinin hazırlanması ve senaryoların oluşturulması
 • Deprem
 • Heyelan, çığ ve sel baskını
 • Yangın
 • Asansör kazaları
 • İşyeri kazaları
 • Elektrik kesintileri
 • Gıda zehirlenmeleri
 • Yıldırım düşmesi
 • Terörist saldırılar
 • Şüpheli paket bırakılması
 •  Çalışan odaklı acil durumlar
 • Sızıntı ve kirlilik
 • Fırtına veya hortum
 • Büyük çapta hırsızlık
 • Sabotaj
 • Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlayıcı tedbirlerin alınması
 • Organizasyon teşkili ve görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi, görev tanımlarının yapılması
 • Müdahale ekipmanlarının hazırlanması, bulunacakları yerlerin belirlenmesi(acil durum istasyonları),kullanım eğitimi ve bakımlarının planlanması
 • Uyarı işaretlerinin ve yazılarının konulması
 • Müşteri ve ziyaretçilerin bilgilendirilmesi
 • Güvenli yer/toplanma noktalarının belirlenmesi ve işaretlenmesi
 • Uyarı sisteminin tesisi ve yapılacak anonsların belirlenmesi
 • Haberleşme
 • Müdahale ve tahliye yöntemleri
 • Kat planlarının hazırlanması ve sorumluların belirlenmesi
 • İşaretlemelerin yapılması
 • Alarmın duyulmasını müteakip yapılacak işlemler ve tahliye planlaması (Engelli, çocuk, ziyaretçiler, müşteriler dâhil)
 • Güvenli yer/toplanma noktasında yapılacak işlemler
 • Arama-kurtarma çalışmaları
 • Raporlama
 • Acil durumun sona ermesinden sonra yapılacak işler
 • Eğitim ve tatbikatların planlanması, kayıtların tutulması
Eğitim Bilgileri
Eğitim Süresi:

216 Saat

Eğitim Tarihi:

Firma ihtiyaçları doğrultusunda karşılıklı olarak belirlenmektedir.

Eğitim Yeri:

Mecidiyeköy Eğitim Merkezimiz ya da Firma Eğitim Merkezi

Eğitim Danışmanı:

Sezgin Filiz

Eğitim Kontenjanı:

Minimum 20 Kişi

Eğitim Fotoğrafları
Başvuru Formu
eğitimlerimiz