Çocuklarda İlk Yardım Eğitim Semineri

cocuklarda ilk yardim egitim semineri 2

Genel Bilgi

İlk yardım bilinçli, doğru, süratli ve zamanında uygulanırsa birçok insanın ve çocuğun hayatı kurtulur. Oluşacak fiziksel, ruhsal, sosyal ve nörolojik bozukluklar da engellenmiş olur.

Günümüzde sağlık riskleri arasında ilk sırada yer alan kazalar, özellikle çocuklarda ölümlere veya kalıcı sakatlanmalara yol açmaktadır. Yapılan istatistikler bu konuda acı sonuçları ortaya koymaktadır. Bebeklerde en sık karşılaşılan kazaların başında yabancı cisimlerin yutulması veya solunum yoluna kaçırılması gelmektedir. Özellikle emekleme döneminde, merakla ortalığı karıştıran çocuklar ufak cisimleri burun ve ağızlarına götürürler. Sıcak su ve cisimlerle oluşan yanıklar, kimyasal madde içilmesi, elektrik çarpması bu dönem çocuklarında sıkça görülen ev kazalarıdır.

Toplumların ve bireylerin gelenek, örf ve ananeleri, göçler, sosyo-ekonomik ve kültürel düzeyleri, mevsim farklılıkları, yerleşim bölgeleri, seyahatler ilk yardım uygulamalarında önemli rol oynamaktadır. Acil bir durum geliştiğinde, olay yerinde bilgi ve beceri sahibi bireylerin bulunması hayati önem taşır. Unutmayalım ki bilinçli yapılan ilk yardım hayat kurtarır.

Eğitim Süresi:

1 gün / 8 saat

Eğitim Yeri ve Tarihleri:

Bireysel: Bireysel katılımlı eğitimler hafta içi günlerde eğitim merkezimizde yapılmaktadır.
İşletmeler: Şirketlerin eğitim salonlarında veya eğitim merkezimizde istenilen tarih ve saatlerde yapılmaktadır.

Çocuklar İçin İlk Yardım Semineri Konuları:

Eğitimin amacı, çocukların tehlikelerden korunması ve kazalarda çocuklara yönelik ilk yardım uygulamaları konusunda bilgi ve beceri kazandırmaktır.

Genel İlk Yardım Bilgileri

 • Hasta/Yaralı ve Olay Yeri Değerlendirilmesi
 • Ambulans Nasıl Çağrılır?
 • Temel Yaşam Desteği Nedir?
 • Tam ve Kısmi Hava Yolu Tıkanmaları (Boğulmalar) ve İlk Yardım
 • Yaralanmalar, Kanamalar ve Şok ’ta İlk Yardım
 • Yanık, Donma ve Sıcak Çarpmalarında İlk Yardım
 • Zehirlenmelerde İlk Yardım
 • Hayvan Isırmaları ve Böcek Sokmalarında İlk Yardım
 • Bilinç Bozuklukları, Havale, Sara-Epilepsi, Kan Şekeri Düşmesi ve Bayılmalarda İlk Yardım
 • Kırık Çıkık ve Burkulmalarda İlk Yardım
 • Hasta/Yaralı Taşıma Teknikleri

Çocukta Güvenlik Semineri Konuları

 • Evde çocuk güvenliği, ev kazaları ve korunma eğitimi, alınacak önlemler.
 • Kaza nedir?
 • Ev kazası nedir?
 • Ev kazalarında alınacak önlemler ve ilk yardım.
 • Düşmelerde alınacak önlemler ve ilk yardım.
 • Kesiler – yaralanmalarda alınacak önlemler ve ilk yardım.
 • Yanıklarda alınacak önlemler ve ilk yardım.
 • Zehirlenmelerde alınacak önlemler ve ilk yardım.
 • Katı madde ve yabancı cisim ile boğulma ve tıkanmalarda alınacak önlemler ve ilk yardım.
 • Suda boğulmalarda alınacak önlemler ve ilk yardım.
 • Kimyasal madde içilmesinde alınacak önlemler ve ilk yardım.

Gerekli Evraklar:

Çocuklarda İlk Yardım Eğitim Seminerine Kayıt Olmak İçin Gerekli Evraklar:

 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • 1 Adet Önden Çekilmiş Vesikalık Fotoğraf
 • Eğitim Kayıt Formu (Proteknik İlk Yardım tarafından matbu olarak verilmektedir)

Uygulama:

Çocuklarda İlk Yardım Eğitim Semineri Uygulaması

 • Çocuklarda İlk Yardım Eğitim Semineri yalnızca Sağlık Bakanlığı’ndan onay ve ruhsat almış kurumlar tarafından “İlk Yardım Eğitmeni Sertifikası” bulunan eğitmenlerce verilmektedir.
 • Sertifikalı çocuklarda ilk yardım eğitim semineri grupları Bakanlıkça 20 kişi ile sınırlandırılmıştır. Katılımcı sayısı 20 kişiden fazla olan kuruluşlar için 2 veya daha fazla sayıda grup oluşturulmaktadır. İstendiği takdirde eğitimler tüm gruplara eş zamanlı olarak düzenlenebilmektedir.
 • Katılımcı sayısı 5 kişiden az olan kuruluşların ve bireysel katılımcıların ilk yardım eğitimleri merkezimizde düzenlenen “Genel Katılımlı” programlarla gerçekleştirilmektedir. Genel Katılımlı eğitimlerin tarihleri kurumumuz tarafından belirlenmektedir.
 • Kurum-içi eğitim tarihleri eğitim grubunu oluşturan kurum tarafından hafta içi/sonu ya da mesai saati dışında olmak üzere belirlenebilmektedir.
 • En az 5 katılımcısı olan kuruluşlar ilk yardım eğitimini kendi bünyesinde gerçekleştirilmesini talep edebilmektedir.

Ücret:

Çocuklarda İlk Yardım Eğitim Semineri Ücreti:

 • Çocuklarda İlk Yardım Eğitim Semineri ücreti her ilin İl Sağlık Müdürlüklerinin ücret komisyonları tarafından yıllık olarak belirlenmekte ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmaktadır. 2022 Yılı Ücret Tespit Komisyonu kararları hakkındaki yazı için tıklayınız.
 • Bakanlık, Çocuklarda İlk Yardım Eğitim Semineri standartlarını ve kalitesini korumak amacıyla standart fiyat uygulamakta ve bu fiyatın herhangi bir şekilde değiştirilmesine izin vermemektedir.
 • Eğitimi veren ve eğitimi alan her kurum Bakanlığın belirlediği eğitim ücretine uymakla yükümlüdür. Bakanlıkça tespit edilen kural dışı uygulamalar sonucu eğitim kurumunun ruhsatı, eğitim alan kurumun sertifikaları iptal edilmektedir.

Sertifika:

Çocuklarda İlk Yardım Eğitim Semineri Sertifikası

 • Eğitimin sonunda katılımcılara Çocuklarda İlk Yardım Eğitim Semineri aldıklarına dair katılımcı sertifikası verilmektedir.

Sınav:

Çocuklarda İlk Yardım Eğitim Semineri Sınavı

 • Eğitim sonunda herhangi bir sınav bulunmamaktadır.
Eğitim Bilgileri
Eğitim Süresi:

8 Saat / 1 Gün

Eğitim Tarihi:

Firma ihtiyaçları doğrultusunda karşılıklı olarak belirlenmektedir.

Eğitim Yeri:

- Bireysel: Bireysel katılımlı eğitimler hafta içi günlerde eğitim merkezimizde yapılmaktadır. - İşletmeler: Şirketlerin eğitim salonlarında veya eğitim merkezimizde istenilen tarih ve saatlerde yapılmaktadır.

Eğitim Danışmanı:

Sezgin Filiz

Eğitim Kontenjanı:

10 - 100 Kişi

Eğitim Fotoğrafları
Başvuru Formu
eğitimlerimiz