Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı

egiticinin egitimi 1

Genel Bilgi:

Eğitim ve öğrenme yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Başta örgün eğitim kurumları olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarının en önemli amacı nitelikli insan yetiştirmektir. Devlet kurumları ve özel şirketler çalışan istihdam ederken iyi eğitim almış, alanında uzman ve nitelikli insanları tercih etmektedirler. Hiç şüphesiz ki toplumun beklentilerine cevap verebilecek eğitimli ve nitelikli insanlar uygun eğitim ortamlarında ve uzman eğiticilerin rehberliğinde yetişmektedir.

Kimler Katılabilir:

 • İSG mevzuatına göre “Eğiticilerin Eğitimi’ sertifikasına sahip olmak isteyenler
 • Eğitim kurumlarında çalışan veya çalışmayı düşünen eğitimci adayları
 • İş güvenliği uzmanı yetiştiren eğitim kurumlarında görev yapmak isteyen uzmanlar
 • İşyeri hekimliği yapmak isteyen doktorlar
 • Sağlık eğitimi vermek isteyen Hemşireler
 • Şirketlerde eğitim veren uzman ve yöneticiler
 • Etkili eğitim ve sunum yapma konusunda kendisini geliştirmek isteyenler
 • Topluluk önünde sunum yapan, eğitim veren ve işini daha profesyonel yapmak isteyenler,
 • İşletmelerin İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanları, Uzman Yardımcıları ve Elemanları
 • İnsan Kaynakları Yönetimi konusunda bilgi ve becerilerini geliştirerek, kariyer yapmak isteyenler,

Sertifikasyon:

Sertifika almaya hak kazanan kişilere, yasal mevzuata uygun olarak;

 • E-devlette sorgulanabilen, rektör onaylı sertifika verilmektedir.

Yasal Dayanak:

-İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

MADDE 4-(1) Bu yönetmelikte geçen:

b) Eğiticilerin eğitimi belgesi: En az 40 saatlik eğitim sonunda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler veya 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre yetkilendirilen kurumlar tarafından tek bir program sonucunda verilen eğiticilerin eğitimi belgesini,

-İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

MADDE 4-(1) Bu yönetmelikte geçen:

c) Eğiticilerin eğitimi belgesi: En az 40 saatlik eğitim sonunda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler veya 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre yetkilendirilen kurumlar tarafından tek bir program sonucunda verilen eğiticilerin eğitimi belgesini,

Eğitimin Amacı:

Bu eğitim programı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarında, Yükseköğretim kurumlarına bağlı üniversitelerde ve özel şirketlerde eğitici olarak görev almak isteyenlere bilgi, beceri ve tutum kazandırarak eğitim alanında temel formasyon becerileri edinmelerini hedeflemektedir.

Eğitim İçeriği:

 • Eğitici eğitiminin amacı nedir?
 • Eğitim, öğrenme ve öğretim kavramları
 • Pedagoji ve Andragoji eğitiminin temel özellikleri
 • Eğitimi planlama
 • Sunum hazırlama teknikleri
 • Yetişkinlerde öğrenme
 • Eğiticinin sahip olması gereken temel yeterlilikler
 • Eğitim ortamında iletişim becerileri
 • Eğitimde fiziki ve sosyal ortamlar
 • Öğrenme teorileri
 • Öğretim yöntem ve teknikleri
 • Eğitimde zaman yönetimi
 • Eğitimde sınıf yönetimi stratejileri
 • Eğitimde teknoloji kullanımı
 • Eğitim odaklı iletişim ve beden dili
 • Eğitim ortamında problem ve çatışma çözme
 • Grup çalışması ve etkinlik planlama
 • Eğitim süreçlerini ölçme ve değerlendirme
 • Uygulama: Katılımcıların hazırladığı örnek ders sunumlarının analizi
Eğitim Bilgileri
Eğitim Süresi:

45 Saat

Eğitim Tarihi:

Firma ihtiyaçları doğrultusunda karşılıklı olarak belirlenmektedir.

Eğitim Yeri:

Mecidiyeköy Eğitim Merkezimiz ya da Firma Eğitim Merkezi

Eğitim Danışmanı:

Sezgin Filiz

Eğitim Kontenjanı:

Minimum 12 Kişi

Eğitim Fotoğrafları
Başvuru Formu
eğitimlerimiz