Gıda Hijyeni ve Sanitasyon (Gıda Teknolojisi Alanı)

gida hijyeni ve sanitasyon 1

Kimler Katılabilir:

1. Okuryazar olmak.

2. 18 yaşını tamamlamış olmak.

3. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak zihinsel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

Sertifikasyon:

Sertifika almaya hak kazanan kişilere, yasal mevzuata uygun olarak;

 • E-devlet onaylı sertifika verilmektedir.

Kadromuz:

Gıda Teknolojisi alanı öğretmenleri.

Yasal Dayanak:

 • 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,
 • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.04.2016 tarihli ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen, Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı,
 • 11.8.1983 tarih ve 18132 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 5491 sayılı değişikliği,
 • 29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği,
 • 17.12.2011 tarih ve 28145 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Gıda Hijyeni Yönetmeliği,
 • 29.12.2011 tarih ve 28157 Sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği,
 • 29 Aralık 2011 tarih ve 28157 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği.

Eğitimin Amacı:

Gıda Hijyeni ve Sanitasyon kurs programını tamamlayan bireyin;

1. Mikroorganizmalar hakkında temel bilgileri öğrenmesi, bilimsel yöntemlere uygun olarak bakterilerin, mayaların, küflerin, sınıflandırılmasını, hücre yapılarını, çoğalmalarını incelemesi,

2. Gıdalarda mikrobiyal gelişmeyi etkileyen faktörleri, mikroorganizmaların gıdalara bulaşma şekillerini ve gıda zehirlenmelerini önlemeyi bilmesi,

3. Gıda hammaddelerinin ve yardımcı maddelerin, gıda katkı maddelerinin ve ambalaj maddelerinin yapısını, işlevlerini bilmesi ve kontrolünü yapması,

4. Hammadde ve yardımcı maddelerin temizlenmesini, ayırma, boyut küçültme ve karıştırma işlemlerini uygulaması,

5. Pastörizasyon ve termizasyon, sterilizasyon, haşlama, pişirme ve ekstrüzyon, evaporasyon ve kurutma, soğutma ve dondurma, fermantasyon ve diğer gıda işleme yöntemlerini bilmesi ve yapması,

6. Gıda depolarının kriterlerini bilmesi, gıdaların soğuk depolanmasını ve katı atıkların kontrolünü yapması,

7. Hijyen kurallarına uygun olarak kişisel hijyeni ve işletme hijyenini sağlaması ve iş esnasında buna dikkat etmesi amaçlanmaktadır.

Eğitim İçeriği:

 • Temel Mikrobiyoloji
 • Gıda Mikroorganizma İlişkisi
 • Gıda İşlemede Hammadde ve Yardımcı Maddeler
 • Gıda İşlemede Ön İşlemler
 • Gıdaların Depolanması ve Atık Kontrolü
 • İşletmede Hijyen ve Sanitasyon
Eğitim Bilgileri
Eğitim Süresi:

216 Saat

Eğitim Tarihi:

Firma ihtiyaçları doğrultusunda karşılıklı olarak belirlenmektedir.

Eğitim Yeri:

Mecidiyeköy Eğitim Merkezimiz ya da Firma Eğitim Merkezi

Eğitim Danışmanı:

Sezgin Filiz

Eğitim Kontenjanı:

Minimum 20 Kişi

Eğitim Fotoğrafları
Başvuru Formu
eğitimlerimiz