2. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi

2 seviye yangin egitici egitimi 1

Genel Bilgi

Proteknik Belgelendirme olarak alanında uzman eğitmen kadromuz ile profesyonel olarak 2. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi vermekteyiz.

Kimler Katılabilir:

 • 1.seviye yangın eğitici eğitimi sertifikasına sahip olmak
 • Özel sektörde veya kamu kurumlarında en az 1 yıl tecrübe sahibi olmak
 • En az lise mezunu olup özel veya kamu kuruluşlarında eğitim bölümlerinde çalışanlar
 • İsg uzman adayları
 • Bağımsız veya kamuya bağlı eğitim veren eğiticiler
 • Özel firmalarda veya kamu kuruluşlarında görev yapan isg uzmanı
 • Eğitimci olmak isteyen veya yeni meslek edinmek isteyen en az üniversite ön lisans mezunları

Sertifikasyon:

Sertifika almaya hak kazanan kişilere, yasal mevzuata uygun olarak;

 • E-devlet onaylı sertifika verilmektedir.

Kadromuz:

İtfaiye şefliğinde çalışmış, alanında 20 yıl tecrübeye sahip uzman eğitmen.

Yasal Dayanak:

 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 • 28681 Sayılı İşyerlerinde Acil Durum Hakkında Yönetmelik
 • 26735 Sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Eğitimin Amacı:

*Güncel gelişmeler ışığında akademik kaynaklı bilgilerle katılımcıların yangın ve yangın güvenliği ile ilgili daha özel konular hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak

*Yangın güvenliğinin İş sağlığı ve güvenliğinin çok önemli bir unsuru olduğunu ortaya koymak

*Katılımcıların işletmedeki özel yangın risklerinin neler olduğunu bilerek yangın güvenlik önemleri konusunda daha bilinçli olmasını sağlamak

*Katılımcıların aldıkları eğitim sonunda işletme kurum ve kuruluşlarda çalışan personelleri bilgilendirmeleri ve böylece işletmelerde çıkabilecek farklı türdeki yangınların azaltılması ve işletme itibarının korunması amaçlanmaktadır.

2. Seviye Yangın Eğitici Eğitiminin 1. Seviyeden farkı;

*Katılımcıların daha önce aldıkları 1.seviye eğitiminin üzerine yeni ve farklı riskleri içeren konular hakkında bilgilenmesini hedeflemektir.

*Kursiyerlerin yangın bilgisi ve güvenliği alanında kapasitesini daha da artırmaktır.

*Yangın güvenliğinde yangın risk analizi ve alınması gereken tedbirlerin önemini ortaya koymaktır.

Eğitim İçeriği:

1. Gün

Temel Yanma ve Yangın Bilgisi

Yanma ve yangının tanımı, Yanma çeşitleri, Yangın türleri ve Özellikleri

Yangının evreleri ve ısı yayılma şekilleri

Yangın sebepleri

Söndürme Maddeleri ve kullanım Teknikleri

 • Katı (A) madde yangınlarına CO2 ile müdahale
 • Katı (A) madde yangınlarına Kuru kimyevi toz (KKT) ile müdahale
 • Katı (A) madde yangınlarına Su ile müdahale
 • Sıvı (B) yangınlarına pulverize su ile müdahale
 • Sıvı (B) yangınlarına Kuru kimyevi toz ile müdahale
 • Sıvı (B) yangınlarına CO2 ile müdahale
 • Sıvı (B) yangınlarına Köpük ile müdahale
 • Gaz (C) Yangınlarına Müdahale
 • Gaz (C) Yangınlarına Kuru kimyevi toz ile müdahale
 • Gaz (C) Yangınlarına CO2 ile müdahale
 • Elektrik Yangınlarına müdahale
 • Mutfak Yangınlarına Müdahale (F)
 • Metal (D) sınıfı yangınlara müdahale
 • Elektrik Kaynaklı Yangınlar ve Müdahale esasları
 • Araç Yangınları ve Müdahale Teknikleri
 • Yangın sınıflarına müdahalede kullanılan söndürücülerin olumlu ve olumsuz yönleri
 • LPG ve Doğalgaz ve Diğer Gazların yapısı ve özellikleri ile gaz yangınlarına müdahale teknikleri

 2. Gün

 • Otomatik Söndürme Sistemleri Hakkında bilgi (Sulu – Gazlı- Köpüklü)
 • Araç yangınları ve müdahale şekilleri ile trafik kazaları
 • Etkili İletişim Teknikleri ve Eğitim Sunumu Hazırlama
 • Sunum Hazırlama ve dikkat edilecek hususlar
 • Eğitim Aktarımında dikkat edilmesi gereken hususlar
 • Uygulama

3. Gün

Tehlikeli kimyasalların yangını ile ilgili önleyici bilgiler. (GBF=MSDS) önemi

Tehlikeli madde taşıyan araçlarda Yangın Güvenliği (ADR)

Yangın Yerindeki Tehlikeler

 • Yüksek Sıcaklık ve transfer
 • Flash-over
 • Flame-over
 • Backdraft
 • Patlama
 • Gazlar
 • Elektrik
 • Göçük ve çökmeler
 • Tehlikeli kimyasallar
 • Yangın Söndürme Cihazları üzerinde yazan (A, B, C, D, F, yangın sınıflarına yönelik bilgiler dışında) diğer bilgilerin anlamları.
 • Yangın ekipmanları, kişisel koruyucu donanımlar ve yangın sistemleri seçiminde mevzuat Bilgisi
 • 6331 sayılı kanun ve ilgili yönetmelikler,

4. Gün

Binaların Yangından korunması hakkındaki yönetmelik ve uygulamaları

Acil Durum Yönetim Süreci (OKS)

 • Araç ve Malzeme Bilgisi
 • Kişisel koruyucu ekipmanlar ve kullanımı
 • Ülkemizdeki deprem gerçeği ve depremle yaşamak
 • İtfaiye ile haberleşme esnasında yapılması gerekenler
 • Acil durum yöneticisi dahil ekiplerinin kuruluş, görev ve çalışma şekilleri ile Yangın Güvenlik Organizasyonu ve acil durum yönetimi
 • Toplanma bölgesi ve çalışma şekli
 • Tahliyenin tanımı türleri ve süreci
 • Temiz Hava Solunum Cihazı teknik özellikleri
 • Solunum cihazlarının avantaj ve dezavantajları
 • Temiz Hava solunum cihazlarının kullanımı
 • Hortumlar, Hidrant sistemleri ve kullanımı hakkında bilgi
 • Sahada tatbikat ve eğitim lokasyonunun seçimi

5. Gün

 • Ekipman Bilgisi ve Kullanım Teknikleri
 • Katı- Sıvı ve Araç Yangınların müdahale Tatbikatı
 • Yangın ile ilgili ilkyardım faaliyetleri ve yaralı taşıma usulleri
 • Sınav
 • Eğitim Değerlendirmesi
Eğitim Bilgileri
Eğitim Tarihi:

Firma ihtiyaçları doğrultusunda karşılıklı olarak belirlenmektedir.

Eğitim Süresi:

45 Saat

Eğitim Yeri:

Mecidiyeköy Eğitim Merkezimiz ya da Firma Eğitim Merkezi

Eğitim Danışmanı:

Sezgin Filiz

Eğitim Kontenjanı:

Minimum 12 Kişi

Eğitim Fotoğrafları
Başvuru Formu
eğitimlerimiz

Diğer Eğitimlerimiz