İlk Yardım Eğitici Eğitimi (Sağlık Bakanlığı Onaylı)

ilk yardim egitici egitimi 1

Eğitimin Amacı:

İlk yardım Eğitici Eğitimi programı, İlk yardım Yönetmeliği kapsamında; ilk yardım eğitmeni ihtiyacını karşılamak üzere güncel uluslararası ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış ilkyardım eğitim standartlarının uygulanması, eğiticilerin sürekli güncel ve standart eğitim materyali ile yeni eğitim tekniklerini kullanarak eğitim yapmalarını sağlamak amacı ile İlk yardım Eğitmenleri yetiştirmeyi amaçlayan bir programdır.

İlk Yardım Eğitici Eğitimine Kimler Katılabilir:

Acil tıp teknisyeni
Acil tıp teknikeri
Adli tıp teknikeri
Ağız Ve Diş Sağlığı Teknikeri
Anestezi Teknisyeni/Teknikeri

Ameliyathane Teknikeri
Biyolog
Biyomedikal Cihaz Teknikeri
Çevre Sağlığı Teknisyeni/Teknikeri
Çevre Sağlığı Ve Toplum Sağlığı Teknisyeni
Çocuk gelişimci
Dil Ve Konuşma Terapisti
Diş anestezi
Diş protez teknikeri
Diş Tabibi Uzman Diş Tabibi
Diyaliz Teknikeri
Diyetçi
Diyetisyen
Ebe 
Ebe Yardımcısı
Eczacı
Eczane teknikeri
Elektronörofizyoloji Teknikeri
Fizik Tedavi Ve Laboratuvar
Fizyoterapi Teknikeri
Fizyoterapist
Hayvan sağlığı
Hayvan Sağlığı Memuru Ve Benzeri Sağlık Personeli
Hemşire
Hemşire yardımcısı

İş Ve Uğraş Teknikeri (Ergoterapi Teknikeri)
Klinik psikolog
Mamografi Teknikeri
Odyolog
Odyolometri Teknikeri
Optisyen
Laboratuvar Teknisyeni/Teknikeri
Pedagog
Perfüzyonist Teknikeri
Podolog
Psikolog
Perfüzyonist Teknikeri
Röntgen Teknisyeni/Teknikeri 
Sağlık Memuru
: (Ameliyat, Odyometri, Ortopedi, Çevre sağlığı, Fizik Tedavi, Perfüzyon, Tıbbi sekreter, Anestezi, Patolojik Anatomi, İlk ve Acil Yardım, Protez/Ortez,E.E.G, Diş Protezi, Laboratuvar, Toplum Sağlığı, Diş, Anestezi, Röntgen, Kalp Akciğer Pompa Çalış.Tekn., Radyoterapi, Odyometri, E.K.G)
Sağlık Teknikeri: (Röntgen, Diyaliz, Ebe, Hemşire, Çevre Sağlığı, Ortopedi, Anestezi, Odyometri, İlk ve Acil Yardım, Diş, Diş Protez, Fizik Tedavi, Patalojik Anatomi, Protez/ortez, Radyoterapi, Tıbbi Sekreter, Toplum Sağlığı, Perfüzyon, Anestezi, Laboratuvar, Odyometri, Ambulans ve Acil Bakım, Diş Klinik Yardımcısı, İş ve Uğraş Terapi, Ameliyat, Eczane, Adli Tıp, Elektronörofizyoloji, Ağız ve Diş Sağlığı, Optisyen, Fizyoterapi, Hidroterapi, Evde Bakım, Biyomedikal Cihaz, Yaşlı Bakım Teknikeri, Pataloji, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi)
Sağlık Teknisyeni: (Diş, Anestezi, Kimya, Diyaliz, E.E.G., Odyometri, Protez/Ortez, Röntgen, E.K.G., Laboratuvar, Tıbbi Sekreter, Fizik Tedavi, İlk ve Acil Yardım, Çevre Sağlığı)
Tabip
Sıhhiye uzman çavuşu
Sosyal Çalışmacı
Sosyal Hizmet Uzmanı
Tıbbi Teknolog
Veteriner Hekim
Veteriner Sağlık Teknisyeni
Yaşlı Bakım Teknikeri/Evde Hasta Bakım Teknikeri

Eğitim Süresi:

İlk yardım eğitici eğitimi toplamda 5 gün sürmektedir. Eğitimin ilk 2 günü temel ilk yardım eğitimi, diğer 3 günü eğitim becerileri eğitiminden oluşmaktadır. Eğitim becerilerinde yetişkin eğitimi, yetişkin eğitiminde etkili sunum hazırlama teknikleri bağlamında eğitmenliğe hazırlık yapan katılımcılar, kendi sunumlarını hazırlayıp sunmaktadırlar.

Eğitim Yeri ve Tarihleri:

Bireysel: Bireysel katılımlı eğitimler haftanın her günü eğitim merkezimizde yapılmaktadır.

İşletmeler: Şirketlerin eğitim salonlarında veya eğitim merkezimizde istenilen tarih ve saatlerde yapılmaktadır.

Eğitmenler ve Özellikleri:

Eğiticilerimiz eğitim ve ilk yardım konusunda uzman ve tecrübeli eğitmenler tarafından yapılmaktadır.

Eğitimin Kapsamı:

Temel İlk Yardım Eğitimi

 1. Genel ilk yardım bilgileri
 2. Hasta/Yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi
 3. Temel yaşam desteği
 4. Hava Yolu Tıkanıklığı
 5. Kanamalarda ilk yardım
 6. Yaralanmalarda ilk yardım
 7. Yanık, donma ve sıcak çarpmasında ilk yardım
 8. Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım
 9. Bilinç bozukluklarında ilk yardım
 10. Zehirlenmelerde ilk yardım
 11. Hayvan ısırmalarında ilk yardım
 12. Göz, kulak ve burna yabancı cisim kaçmasında ilk yardım
 13. Boğulmalarda ilk yardım
 14. Hasta/Yaralı taşıma teknikleri

Eğitim Becerileri Eğitimi

 1. İletişim becerisi
 2. Klinik eğitime yaklaşım
 3. Olumlu eğitim atmosferi yaratma
 4. Görsel işitsel araçları hazırlama ve kullanım
 5. İnteraktif eğitim teknikleri kullanma
 6. Yeterliliğe dayalı eğitimde yetiştiricilik
 7. Yeterliliğe dayalı değerlendirme araçlarını kullanma

İlk yardım eğitici eğitimi için; ilk yardım konularına ilaveten, yetişkin eğitimi, iletişim becerisi, olumlu eğitim ortamı oluşturma, beceri eğitimi, sunum becerisi, küçük grup çalışması, gösterim becerisi, eğitimde yetiştiricilik, görsel-işitsel araçları hazırlama ve kullanım, yeterliliğe dayalı değerlendirme araçları konularıdır.

Not: İlk yardım eğitmeni yetki belgelerinin geçerlilik süresi beş yıldır. Geçerlilik süresi biten yetki belgesi sahiplerinin, belge geçerlilik süresi içinde en az 15 eğitim (belgeli/yetki belgeli) verdiklerini belgelemeleri durumunda, güncelleme veya eğitim tekrarına gerek kalmadan belgeleri yenilenir. Eğitim vermeyen yetki belgesi sahiplerinin belge geçerlilik süresinin bitimini takiben en geç üç ay içerisinde güncelleme eğitimi alması zorunludur. Güncelleme eğitimi almayanların yetki belgeleri geçersiz sayılır

Gerekli Evraklar:

İlk Yardım Eğitici Eğitimine Kayıt Olmak İçin Gerekli Evraklar:

  1. Kimlik fotokopisi
  2. Diploma aslı ve fotokopisi (“aslı gibidir” onayı kurumumuz tarafından yapılabilir)
  3. Eğitim başvuru dilekçesi (Kurumda doldurulmaktadır)

Uygulama:

İlk Yardım Eğitici Eğitimi Uygulaması:

Sertifikalı ilk yardım eğitici eğitimleri yalnızca Sağlık Bakanlığı’ndan onay ve ruhsat almış kurumlar tarafından “İlk Yardım Eğitici Eğitmeni  Sertifikası” bulunan eğitmenlerce verilmektedir.

 • Sertifikalı ilk yardım eğitici eğitim grupları Bakanlıkça 20 kişi ile sınırlandırılmıştır. Katılımcı sayısı 20 kişiden fazla olan kuruluşlar için 2 veya daha fazla sayıda grup oluşturulmaktadır. İstendiği takdirde eğitimler tüm gruplara eş zamanlı olarak düzenlenebilmektedir.
  • Katılımcı sayısı 5 kişiden az olan kuruluşların ve bireysel katılımcıların ilk yardım eğitimleri merkezimizde düzenlenen “Genel Katılımlı” programlarla gerçekleştirilmektedir. Genel Katılımlı eğitimlerin tarihleri kurumumuz tarafından belirlenmektedir.
  • Kurum-içi eğitim tarihleri eğitim grubunu oluşturan kurum tarafından hafta içi/sonu ya da mesai saati dışında olmak üzere belirlenebilmektedir.
  • En az 5 katılımcısı olan kuruluşlar ilk yardım eğitimini kendi bünyesinde gerçekleştirilmesini talep edebilmektedir.

Ücret:

İlk Yardım Eğitici Eğitimi Ücreti:

 • Bakanlık Sertifikalı İlkyardım Eğitimlerinin ücreti her ilin İl Sağlık Müdürlüklerinin ücret komisyonları tarafından yıllık olarak belirlenmekte ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmaktadır. 2022 Yılı Ücret Tespit Komisyonu kararları hakkındaki yazı için tıklayınız.
 • Bakanlık, eğitimin standartlarını ve kalitesini korumak amacıyla standart fiyat uygulamakta ve bu fiyatın herhangi bir şekilde değiştirilmesine izin vermemektedir.
 • Eğitimi veren ve eğitimi alan her kurum Bakanlığın belirlediği eğitim ücretine uymakla yükümlüdür. Bakanlıkça tespit edilen kural dışı uygulamalar sonucu eğitim kurumunun ruhsatı, eğitim alan kurumun sertifikaları iptal edilmektedir.
 • Bir eğitimle katılımcı 2 kez sınava girebilmektedir.

Sertifika:

İlk Yardım Eğitici Eğitimi Sertifikası:

Eğitimden sonra İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenen sınav alanlarında yapılan yazılı ve uygulama sınavında başarılı olanlara Sağlık Bakanlığı’na bağlı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü onaylı ve 5 yıl geçerli olan “İlk Yardım Eğitmeni” sertifikası verilmektedir.

Sertifikaların geçerlilik süresi 5 yıldır. Bu sürenin sonunda yapılacak değerlendirme sınav sonucuna göre güncelleme eğitimi verilmektedir. Güncelleme Eğitimleri sertifikada belirtilen eğitim sürelerinin yarısı olacak şekilde düzenlenmektedir (İlk Yardım Yönetmeliği madde 19).

Yönetmeliğe göre sertifika verme yetkisi Sağlık Bakanlığından ruhsatlı eğitim merkezlerine ait olduğundan, sertifika sahibi eğitmenlerce bireysel sertifika verilememektedir.

Kurum doktorlarının düzenledikleri ilk yardım eğitimleri bilgilendirme ile sınırlıdır, kurum doktorlarının eğitim sonrası Sağlık Bakanlığı onaylı sertifika verme yetkileri bulunmamaktadır.

Sınav:

İlk Yardım Eğitici Eğitimi Sınavı:

Sınav 4 aşamadan oluşmaktadır. Sınavda 1. aşamada temel ilkyardım teorik sınavı yapılır. 2. aşamada eğitim becerileri teorik sınavı yapılır. 3. aşamada temel ilkyardım uygulama sınavı yapılır. 4. aşamada eğitim becerileri uygulama sınavı yapılır. Sınavda başarılı sayılabilmek için her aşamada en az 85 ve üzeri puan almak gerekir.

5 günlük ilk yardım eğitici eğitimi sonunda katılımcılar sertifika sınavına tabi olurlar.

İlk yardım eğitici eğitimi sertifika sınavına eğitimden sonraki 30 gün içinde girilmesi zorunludur. Bu süre içinde ilk yardım eğitici eğitimi sınavına girmeyen katılımcının eğitimi yönetmeliğe göre iptal edilmektedir.

İlk yardım eğitici eğitimi sınavının tarihi, kuruluşların talepleri ön planda tutularak her ilin İl Sağlık Müdürlüklerinden kurumumuzca alınır. Müdürlüğün onay verdiği bir lokasyonda sınav gerçekleştirilir.

Sınava Bakanlık memurları ve ilk yardım eğitim merkezinde eğitim aldıkları yetkili eğitmenler katılır.

Sınav teorik ve uygulamalı olarak 2 bölümde değerlendirilir.

Bakanlıkça katılımcılara verilen sınav hakkı 2 ‘dir. (Merkezi Sınav Sistemi) İlk yardım eğitici eğitiminin tamamlanmasından en erken bir hafta sonra sınav tarihi isteminde bulunulabilir. Her 20 kişi için 1 eğitmen grubun başında bulunur.

Eğitim Bilgileri
Eğitim Süresi:

5 gün

Eğitim Tarihi:

Firma ihtiyaçları doğrultusunda karşılıklı olarak belirlenmektedir.

Eğitim Yeri:

Mecidiyeköy Eğitim Merkezimiz ya da Firma Eğitim Merkezi

Eğitim Danışmanı:

Sezgin Filiz

Eğitim Kontenjanı:

Minimum 7 Kişi

Eğitim Fotoğrafları
Başvuru Formu
eğitimlerimiz