İskele Süpervizörü Eğitimi

iskele supervizoru egitimi 1

Kimler Katılabilir?

 • İnşaat Mühendisleri
 • Makine Mühendisleri
 • Gemi İnşaat Mühendisleri
 • İnşaat veya makine mühendisliğine dikey geçiş sağlayan ön lisans bölümleri
 • Yapı öğretmenleri
 • İskele ile ilgili yöneticiler,
 • Proje mühendisleri/şefleri/formenleri/teknikerler/teknisyenler,
 • İş güvenliği uzmanları,
 • İş güvenliği saha meslek elemanları,
 • İskelelerden sorumlu teknik personeller,
 • İskele kurum/sökümünde en az 18 ay çalışıp Ulusal Yeterlilik MYK Yeterlilik sertifikası olanlar.

Sertifikasyon:

Sertifikası almaya hak kazanan kişilere, yasal mevzuata uygun olarak;

 • E-devlet onaylı sertifika verilmektedir.

Kadromuz:

Eğitimlerimiz, alanında en az 10 yıl deneyimli, Irata Level 3 Belgesine sahip inşaat mühendisi tarafından verilmektedir.

Yasal Dayanak:

 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 • 25786 sayılı Yapı İşlerinde iş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği,
 • Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği’nin 5. Maddesi,
 • 28695 sayılı kişisel koruyucu donanımların (KKD) işyerlerinde kullanılması hakkında yönetmelik,
 • 28628 sayılı İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği.

Eğitimin Amacı:

Geçici yapı şeklinde inşa edilen iskelelerde yapılan çalışmaların denetiminin sistematik şekilde sağlanması, denetmenlik yapılarak proaktif önlemlerle kazaların sıfıra indirilmesi hedeflenmelidir.

Eğitim İçeriği:

 • İskelelerle ilgili, EN Avrupa ve TS Türk standartlarının açıklanması
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuatları
 • İskelenin statik yapısı, bileşenleri, tipleri, parça ve kullanışları, üzerindeki yüklerin özellikleri
 • İskele Süpervizörü Sorumlulukları
 • İskele ve çalışan kontrolü, denetimi ve kontrol listeleri oluşturulması
 • Çalışma Mevzuatı, İş Güvenliğinin kanıtlanabilmesi, personel kontrolü, iş başı konuşmaları
 • Periyodik Kontroller,
 • Risk Değerlendirmesi,
 • Yüksekte Çalışma,
 • Kişisel Koruyucu Donanımlar,
 • Mobil Yaşam Hatları Kurulumu,
 • Ergonomi,
 • İş izin Sistemleri,
 • Etiketleme ve İşaretleme,
 • Kapalı alan Çalışmaları,
 • Acil Durum Planlama,
 • Topraklama.
 • İşbaşı konuşmaları,
 • İskele kurulum planı,
 • Kurulumda düşme koruması,
 •  İskele denetimi – pratik
Eğitim Bilgileri
Eğitim Süresi:

45 Saat

Eğitim Tarihi:

Firma ihtiyaçları doğrultusunda karşılıklı olarak belirlenmektedir.

Eğitim Yeri:

Mecidiyeköy Eğitim Merkezimiz ya da Firma Eğitim Merkezi

Eğitim Danışmanı:

Sezgin Filiz

Eğitim Kontenjanı:

Minimum 12 Kişi

Eğitim Fotoğrafları
Başvuru Formu
eğitimlerimiz