İtfaiye Elemanı Yetiştirme Eğitimi

itfaiye elemani yetistirme egitimi 1

Genel Bilgi:

Proteknik Belgelendirme olarak alanında uzman eğitmen kadromuz ile profesyonel olarak İtfaiye Elemanı Yetiştirme Eğitimi vermekteyiz.

İtfaiye elemanı yetiştirme eğitimi, acil durumlarda can kurtarma görevi üstlenen itfaiye teşkilatında çalışacak nitelikli personellerin yetiştirildiği bir eğitim programıdır. Bu program kapsamında, itfaiye eri yetiştirme eğitimi ve itfaiyeci yetiştirme eğitimi gibi eğitimler verilir ve başarıyla tamamlayanlara itfaiye eri belgesi veya itfaiyeci belgesi ile birlikte itfaiye eri sertifikası veya itfaiyeci sertifikası verilir.

İtfaiye elemanı yetiştirme eğitimi, yangın, sel, deprem ve diğer acil durumlarda halkın can ve mal güvenliğini korumak için hayati bir rol oynar. Bu nedenle, itfaiye teşkilatlarının personel seçiminde, eğitim almış ve sertifikalı adaylara öncelik verildiği bilinmektedir.

İtfaiye eri belgesi veya itfaiyeci belgesi ile birlikte itfaiye eri sertifikası veya itfaiyeci sertifikası sahibi olmak, itfaiye teşkilatlarında çalışmak için önemli bir gerekliliktir. Bu belge ve sertifikalar, adayların iş başvurularında öne çıkmasını sağlar ve itfaiye teşkilatlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli personellerin seçiminde önemli bir kriter olarak kullanılır.

İtfaiye elemanı yetiştirme eğitimi, acil durumlarda halkın can ve mal güvenliğini koruyacak nitelikli personellerin yetiştirilmesine önemli bir katkı sağlar. İtfaiye eri yetiştirme eğitimi ve itfaiyeci yetiştirme eğitimi gibi verilen bu eğitimlerin başarıyla tamamlanması, itfaiye teşkilatlarında çalışmak için gereklidir. İtfaiye eri belgesi veya itfaiyeci belgesi ile birlikte itfaiye eri sertifikası veya itfaiyeci sertifikası sahibi olmak, adayların iş başvurularında öne çıkmasını ve itfaiye teşkilatlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli personellerin seçiminde önemli bir kriter olarak kullanılmasını sağlar.

Kimler Katılabilir:

 • Kurum ve Kuruluşların bünyesinde Yangınla Mücadele (Söndürme) Ekiplerinde ve/veya İtfaiye Ekiplerinde görev alan  tüm personeller.

Sertifikasyon:

Yüksekte Güvenli Çalışma sertifikası almaya hak kazanan kişilere, yasal mevzuata uygun olarak;

 • E-devlet onaylı sertifika verilmektedir.

Kadromuz:

İtfaiye şefliğinde çalışmış, alanında 20 yıl tecrübeye sahip uzman eğitmen.

Eğitimin Amacı:

 • Bünyesinde yangın söndürme ekibi ve aracı olan işletmelere, itfaiye birimi oluşturmak veya mevcut itfaiye birimlerinde görev alacak nitelikli profesyonel itfaiye personeli yetiştirmek amacı ile nazari ve fiili itfaiyecilik eğitimleri vermektir.

Eğitim Hedefleri:

 • Bu Program ile kursiyerlerin;

  1. İtfaiyecilikle ilgili temel kavramlar tanımaları,

  2. İtfaiyecilikle ilgili temel becerileri edinmeleri,

  3. İtfaiyecilikle ile ilgili ekipmanları tanımaları, kullanmaları ve çalışır durumda muhafaza etmeleri,

  4. İtfaiye araç-gereç ve malzemelerini kullanmaları,

  5. Yangın ve yangın güvenliği ile ilgili temel kavramları tanımaları,

  6. Yanma ve yangın ile ilgili temel durumlar tanımaları,

  7. Yangınlar ve yangından korunma yöntemlerini kavramaları,

  8. Yangından korunma ve yangın önleme tedbirlerini almaları,

  9. Yangın hangi ortamlarda ne gibi riskler oluşturduğunu ve insanı nasıl etkilediğini kavramaları,

  10. Yangının oluşmaması için alınacak önlemler hakkında bilinçli olmaları,

  11. Teknolojiyi kullanarak olaylara en etkili şekilde müdahalede bulunmaları,

  12. Kimyasalları tanıyarak zararları ve tehlikelerinden korunmaları,

  13. Binaların yangından korunma yönetmeliğinin gerekliliğini ve önemini kavramaları,

  14. Kurtarma ve yaralı taşımada emniyetli çalışma kurallarına uymaları,

  15. Temel ilk yardım uygulamalar ve itfaiyecilik spor eğitimini Kavramaları,

  16. Adli bilimlerin önemini kavramaları,

  17. Yangın yeri incelemesinin yasal dayanakları hakkında bilgi edinmeleri,

  18. Doğru ve güvenli yangın raporları hazırlamaları beklenmektedir.

Eğitim İçeriği:

1. GÜN

İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ

1. Afet Bilgisi

2. itfaiyenin Tarihçesi

3. itfaiye Organizasyonu

4. itfaiye ve itfaiyecinin Görevleri

5. Çalışma Motivasyonu

6. Yangın Güvenlik Kavramlar

UYGULAMALI OLARAK İTFAYE ARAÇ-GEREÇ VE MALZEMELERİNİ TANIMA VE KULLANMA

1. Çok Maksatlı Araç ve Üzerindeki Malzemelerin Kullanma

2. Kılavuz (Kurtarma) Aracı ve Malzemelerinin kullanması

3. Merdivenli Araç Kullanma

4. Motopomp Kullanmak

5. itfaiye Aracı Kumanda Panosunu Kullanmak

6. Kesiciler, Ayırıcılar ve Hidrolik Aletlerin Kullanılması

7. Jeneratör ve Elektrikli El Aletlerinin Kullanılması

8. Havalandırma Cihaz ve Malzemelerinin Kullanılması

9. Teneffüs Cihazların Tanıma ve Kullanma

10. Yangın Söndürme Cihazları, Özellikleri ve Kullanma

11. Köpük işleme Malzemelerini Tanıma ve Kullanma

12. Hortumlar, Lanslar ve Rekorlar Tanıma ve Kullanma

13. itfaiye Aranca Su ikmalinin Yapılması

14. Ekipmanların Kontrol ve Bakımını Yapmak

15. El ve Güç Aletlerini Tanıyıp, Güvenli Bir Biçimde Kullanmak

2. GÜN

YANMA VE YANGIN BİLGİSİ

1. Yanma Nedir?

2. Yangın Nedir, Bileşenleri Nelerdir?

3. Yangın Aşamaları, Ürünleri

4. Is Kaynaklar Nelerdir

5. Yangın Yerindeki Tehlikeler

6. Is Transferi

7. Yangın Çeşitleri

8. Yangın Meydana Geldiği Ortamlar

9. Yangın Söndürme Usulleri

10. Yangın Söndürmede Kullanılan Maddeler

YANGINDAN KORUNMA VE ÖNLEYiCi TEDBiRLER

1. Binalarda Alınması Gereken Yangın Önlemleri

2. Endüstriyel Tesislerde Alınması Gereken Yangın Önlemleri

3. Akaryakıt, LPG ve LNG istasyonlarında Alınması Gereken Yangın Güvenliği

4. Araçlarda Alınması Gereken Yangın Güvenliği

5. Risk ve Zarar Azaltma Yöntemleri

6. Acil Durum Planlaması

7. Önleyici Tedbirler Konusunda Kanun ve Yönetmelikler

8. Bina ve Tesis Yangın Risklerini Belirlemek

3. GÜN

UYGULAMALI OLARAK YANGINA MÜDAHALE TEKNiKLERi

1. İhbarların Alınması

2. Olay Yeri intikal Etmek

3. Tabya Kurmak

4. Yangında ilerlemek

5. Araç Operatörlüğü Yapmak

6. Müdahale Yöntemleri, Çalışmaları

7. Olay Yerindeki Tehlikeler

8. Bina Yangınlarına Müdahale

9. Endüstriyel Tesis Yangınlarına Müdahale

10. Orman Yangınlarına Müdahale

11. Araç Yangınlarına Müdahale

12. Rafineri ve Kimyasal Tesis Yangınlarını Söndürmek

13. KBRN Saldırı Kaza ve Yangınlarına Müdahale Etmek

14. Bilgi İşlem Merkezi Yangınlarına Müdahale Etmek

15. Toz Patlamaları ve Müdahale

TEHLKEL MADDELER VE KiMYASALLAR

1. Tehlikeli Maddelerin Sınıflandırılması

2. Patlayıcılar Sıkıştırılmış Gazlar

3. Kolay Yanıcı Katılar

4. Parlayıcı Sıvılar

5. Oksitleyiciler ve Organik Kimyasallar

6. Toksik ve Bulaşıcı Maddeler

7. Tehlikeli Maddelerin Taşınması

8. Kimyasal Giysi ve Ekipmanlar

4. GÜN

BiNALARIN YANGINDAN KORUNMA YÖNETMELİĞİ

1. Binaların Kullanım ve Tehlike Sınıfları

2. Tesisatların Yangın Risk durumunu Tespit Etmek

3. Kaçış Yollar Kaçış Merdivenleri ve Acil Çıkışlar

4. Yangın Algılama ve Kontrol Sistemleri

5. Yangın Söndürme Sistemleri

6. Tehlikeli Maddelerin Depolanması

7. Binalarda ve işyerlerinde Yangın Güvenliği Sorumluluğu

UYGULAMALI OLARAK KURTARMA TEKNİKLER

1. Yüksek Alanlarda Çalışma Prensipleri

2. Alçak Alanlarda Çalışma Prensipleri

3. Halatlar ve Halat Bağları

4. Kurtarma Setleri ve Malzemeleri

5. Kurtarma Operasyonları, Araçtan Kurtarma, Kuyudan Kurtarma, Enkaz ve Göçük

Altındaki Canlıları Kurtarma, Su Baskınında Canlıları kurtarma, Trafik Kazalarında

Kurtarma ve Asansörden Kurtarma.

6. Sedyeyle Yaralı indirme- Çıkarma

7. Yatay Geçişler ve inişler

8. Bina Yıkılma ve Çökme Şekilleri

9. Arama Kurtarma Çalışmaları

10. Dayanak ve Destek Ekipmanlarının Kullanımı

11. Hidrolik ve Hava Yastıklı Malzemelerin Kullanımı

5.GÜN

UYGULAMALI İLKYARDIM VE İTFAYECİLİK SPOR EĞİTİMİ

1. İlk Yardımın Amacı ve Temel İlkeleri

2. Yaralının ve Olay Yerinin Değerlendirilmesinin Yapılması

3. Kazazedeye Psikolojik Destek Vermek

4. Temel Yaşam Desteği

5. Kanamalar da İlk Yardım

6. Yaralanmalarda İlk Yardım

7. Kırık Çıkık ve Burkulmalarda İlk Yardım

8. Şokta İlk Yardım

9. Boğulmalarda İlk Yardım

10. Zehirlenmelerde ilk Yardımda Bulunmak

11. Elektrik Çarpmalarında ilk Yardım

12. Hasta/Yaralı Taşıma Teknikleri

13. Kondisyon Sağlayıcı Egzersizler

14. Fiziki Güç ve Dayanaklılığın Artırılması

15. itfaiyecilik ve Kurtarma Faaliyetlerine Yönelik Egzersiz ve Spor Etkinlikleri

OLAY YER İNCELEME VE RAPORLAMA

1. Adli Bilimler ve Yangın inceleme

2. Elektrik Kökenli Yangınlar

3. Kundaklama Yangınlar

4. Ölümlü Yangınlar

5. Olay Dokümantasyonu ve Arşivi Yapmak

6. Olay Yeri Dokümantasyonu ve Yangın Raporunun Hazırlanması

7. Yangın Bilirkişiliği

8. Yangın Tanıklığı

Eğitim Bilgileri
Eğitim Süresi:

40 Saat / 5 Gün

Eğitim Tarihi:

Firma ihtiyaçları doğrultusunda karşılıklı olarak belirlenmektedir.

Eğitim Yeri:

Mecidiyeköy Eğitim Merkezimiz ya da Firma Eğitim Merkezi

Eğitim Danışmanı:

Sezgin Filiz

Eğitim Kontenjanı:

Minimum 12 Kişi

Eğitim Fotoğrafları
Başvuru Formu
eğitimlerimiz