Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

temel is sagligi ve guvenligi egitimi 1

Genel Bilgi

Proteknik Belgelendirme olarak 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, işyerlerinde çalışanların güvenlikli ve sağlıklı bir ortamda çalışmaları için, çalışanlara İş Güvenliği Eğitimleri verilmektedir. 

Kimler Katılabilir:

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu kapsamında bulunan iş yerlerindeki tüm çalışanlar. 

Sertifikasyon:

Sertifikası almaya hak kazanan kişilere, yasal mevzuata uygun olarak;

  • E-devlet onaylı sertifika verilmektedir.

Kadromuz:

Eğitimlerimiz, alanında en az 10 yıl deneyimli, iş güvenliği uzmanlarımız tarafından verilmektedir

Yasal Dayanak:

  • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
  • Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği’nin 5. Maddesi,

Eğitimin Amacı:

İş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir yer temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı güvenliği bilincini oluşturarak uygun davranışları kazandırmaktır. 

Eğitim İçeriği:

1.Genel konular 

a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler, 
b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, 
c) İşyeri temizliği ve düzeni, 
ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar, 

2. Sağlık konuları 

a) Meslek hastalıklarının sebepleri, 
b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, 
c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri, 
ç) İlkyardım, 
d) Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim, 

3. Teknik konular 

a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, 
b) Elle kaldırma ve taşıma, 
c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma, 
ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı, 
d) Ekranlı araçlarla çalışma, 
e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, 
f) İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması, 
g) Güvenlik ve sağlık işaretleri, 
ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı, 
h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü, 
ı) Tahliye ve kurtarma, 

Eğitim Bilgileri
Eğitim Süresi:

- Çok Tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için yılda en az bir defa 16 saat - Tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için 2 yılda bir en az 12 saat - Az Tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için 3 yılda bir en az 8 saat

Eğitim Tarihi:

Firma ihtiyaçları doğrultusunda karşılıklı olarak belirlenmektedir.

Eğitim Yeri:

Mecidiyeköy Eğitim Merkezimiz ya da Firma Eğitim Merkezi

Eğitim Danışmanı:

Sezgin Filiz

Eğitim Kontenjanı:

Minimum 20 Kişi

Eğitim Fotoğrafları
Başvuru Formu
eğitimlerimiz