Yüksekte Çalışma Eğitiminin Mevzuattaki Yeri

yüksekte çalışma eğitiminin mevzuattaki yeri

Yüksekte çalışma eğitiminin mevzuattaki yeri aşağıdaki kanun ve yönetmeliklerdir: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda yüksekte çalışma eğitiminin mevzuattaki yeri belirtilir. 05.10.2013 tarihli ve 28786 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nin Ek-4 bölümünün Yüksekte Çalışma kısmında açıklanır. 28695 sayılı KKD İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik, yüksekte çalışma eğitiminin yasal dayanaklarındandır. 

Yüksekte Çalışma Eğitiminin Mevzuattaki Yeri Nedir? 

Yüksekte çalışma eğitimi mevzuatı, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17’nci ve 15.05.2013 tarihinde yürürlüğe giren Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği’nin 5’inci maddesi kapsamında açıklanır. Mevzuat kapsamında işverenlerin çalışanlarının iş sağlığını ve güvenliğini sağlamaları gerektiği açıklanır. Ayrıca 25786 sayılı Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği ile 28695 sayılı Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik de yüksekte çalışma eğitiminin alınması gerektiğini açıklar. 

Yüksekte Çalışma Eğitiminin Verilme Amacı Nedir? 

Yüksekte çalışma eğitimi ile hedeflenen, yüksekte çalışacak olan personelin gerekli bilgi ve donanıma sahip olmasını sağlamaktır. İş güvenliğinin sağlanabilmesi için yüksekte çalışacak olan personelin yüksekte çalışma eğitimi alması gereklidir. Bu sayede personel çalışma esnasında hem güvenliği tehdit edecek durumların yaşanmasını engeller hem de olası kazalarda kurtarma görevlerini yerine getirebilir. 

Yüksekte Çalışma Eğitimi İle İlgili Genel Bilgiler Nelerdir? 

Yüksekte çalışma eğitiminin içeriği ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir: Yüksekte çalışma eğitiminin mevzuattaki yeri kapsamında yeterliliği bulunan sertifikalı eğiticilerin eğitimlerine katılmak gereklidir. MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne bağlı olan kurumlara eğitim için kayıt olunabilir. Yüksekte çalışma eğitimine kayıt olan bireylerin eğitime katılımları zorunludur. Yüksekte çalışma eğitimi sertifikası alınabilmesi için eğitim tamamlandıktan sonra yapılan sınavda başarılı olunmalıdır. Katılımcının eğitim sonrasında alacağı sertifikada isim, soyisim, unvan ve eğitici bilgileri yer alır. Yüksekte çalışma eğitiminin süresi katılımcıların ihtiyaçlarına ve aldıkları eğitimin seviyesine göre farklılık gösterir. 

Yüksekte Çalışma Eğitimi Ne Kadar Süre Geçerlidir? 

Yüksekte çalışma eğitimi geçerlilik süresi, 2 senedir. Zaman içerisinde ekipman ve teknolojilerin değişmesine bağlı olarak yüksekte çalışma eğitimi için zamanaşımı süresi vardır. Alınan eğitimin üzerinden 2 yıl geçtikten sonra eğitim sürecinin tekrar aynı aşamalardan geçerek tekrarlanması gereklidir.  

Yüksekte Çalışma Eğitimi İle Elde Edilen Kazanımlar Nelerdir? 

Yüksekte çalışma eğitiminin kazanımları arasından bazıları aşağıdaki gibidir: İş esnasında karşılaşılabilecek risklere karşı hangi önlemlerin alınması gerektiği öğrenilir. Eğitim alan birey, oluşabilecek tehlikeler karşısında nasıl davranması gerektiğinin bilincinde olur. Yüksekten düşmeye neden olabilecek faktörler ve bu faktörler karşısında alınması gereken önlemler öğrenilir. Koruyucu donanımların nasıl kullanılması gerektiği konusunda bilgi sahibi olur. Aynı zamanda bu ekipmanların bakım ve onarımlarının nasıl yapılması gerektiğini de öğrenir. Yüksekte çalışma eğitiminin mevzuattaki yeri eğitimi alan kişi tarafından kavranmış olur. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir