Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi Veren Kurumlar

yüksekte çalışma eğitimi veren kurumlar

Yüksekte güvenli çalışma eğitimi veren kurumlar; Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında eğitim planı hazırlarlar ve eğitim sonunda da MEB onaylı sertifika verirler. Yüksekte güvenli çalışma eğitimi veren kurumların eğitimlerine katılmak için şartlar ise şöyledir: Katılımcının en az ilkokul mezunu olması ya da okuma yazma biliyor olması istenir. Bedensel ve fiziksel olarak mesleğinin gerektirdiği işleri yapabilecek yetkinlikte olması gereklidir. Yükseklik korku, vertigo, sarılık, şeker hastalığı gibi rahatsızlıklarının olmaması istenir. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu bulunanlar bu eğitime katılabilir. 

Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi Veren Kurumlar Nelerdir? 

Yüksekte güvenli çalışma eğitimi alınabilecek yerler MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne bağlı olan kurumlardır. MEB onaylı belge almak için eğitim programına başvurulabilecek kurumlar aşağıdaki gibidir: MEB’e bağlı kurum ve özel kurslar Halk Eğitim Merkezleri İzinli işyerleri 

Proteknik İle Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi 

Proteknik; IRATA sertifikası bulunan eğitmenler ile hem teorik hem de uygulamalı olarak yüksekte güvenli çalışma eğitimi verir. Eğitim planını yönetmeliğe uygun şekilde hazırlayan bir firmadır. Aynı zamanda uygulamalı eğitim esnasında kullanılacak olan ekipmanları da kendisi temin eder. Eğitimi ve sonrasında yapılacak olan sınavı başarı ile tamamlayanlara MEB onaylı yüksek güvenli çalışma eğitimi sertifikası verir. 

Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi Veren Kurumlardan Dönüşüm Yüksekte Çalışma Eğitim Merkezi 

Dönüşüm Yüksekte Çalışma Eğitimi Merkezi; katılımcıların yüksekte çalışırken ihtiyaç duyacakları güvenlik önlemlerini nasıl belirleyeceklerini ve bu önlemleri nasıl kullanacaklarını katılımcılara öğretmeyi amaçlar. Yüksekte güvenli çalışma eğitimi veren kurumlardan biri olarak Riskmed; yüksekte çalışacak personele temel ve ileri seviye olmak üzere iki kategoride verir. Sınırlı bir alanda yüksekte çalışanlar için temel eğitim yeterli olurken yüksek riskli çalışma ortamlarında olanlar için ileri seviye yüksekte güvenli çalışma eğitimi verilmesi gerekir. 

Proteknik Belgelendirme İSG Eğitim ve Danışmanlık İle Yüksekte Çalışma Eğitim Uygulamaları

Proteknik Belgelendirme İSG Eğitim ve Danışmanlık; MEB tarafından tayin edilen uzman eğiticiler ve akademisyenler ile eğitim hizmeti sunar. İşletmelerin kendi bünyelerinde çalışan personellerine üretimlerini aksatmayacak şekilde yüksekte güvenli çalışma eğitimi verir. Eğitimi kurumun kendi bünyesinde verebileceği gibi işletmelerin kendi yerlerinde de verebilir. 

Temel seviye eğitim toplamda 8 saat olmak üzere 1 gün, ileri seviye eğitim ise toplamda 16 saat olmak üzere 2 gün şeklinde verilir. IRATA/SPRAT sertifikalı eğitmenler tarafından eğitim verilir. Eğitim teorik ve uygulama olmak üzere iki bölümden oluşur. Uygulamalı kısmında kullanılacak olan ekipmanlar kurum tarafından temin edilir. MEB onaylı belgenin alınabilmesi için eğitim sonrasında yapılan sınavdan 70 ve üzeri puan alınması gereklidir. 

Proteknik MEB Onaylı Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi 

Proteknik; yüksek güvenlikli şekilde çalışılabilmesi için personellerin yeterli bilgi ve becerileri edinmelerini sağlayan bir kurumdur. IRATA ve SPRAT belgelerine sahip eğiticiler tarafından eğitimler verilir. Yüksekte güvenli çalışma eğitimi veren kurumlar arasında olan Derece OSGB; iş ve işverenin yükümlülükleri, yüksekte güvenli çalışma kapsamında yasal mevzuat, yüksekte çalışma esnasında dikkat edilecek noktalar gibi konuları içeren eğitim programını uygular. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir