Yüksekte Güvenli Kurtarma Eğitimi

yuksekte guvenli kurtarma egitimi 1

Genel Bilgi

Her türlü çalışma alanında, yüksekte çalışma işi yapacak kişilere bilgi sağlanmakta, yüksekte yapılan çalışmalarda kurtarma faaliyetlerinin nasıl uygulanacağı hakkında bilgi verilmekte, çalışma ortamındaki tehlike ve risklere karşı farkındalık kazandırılarak, iple erişim ile ilgili teknikler öğretilmekte ve uygulanmaktadır.

Bu eğitim sonunda katılımcılar özel teknikler sayesinde daha donanımlı hale gelmekte, risk değerlendirmesi ve çalışma planı yaparak daha güvenli bir şekilde çalışma ortamı oluşturmaktadır. Kazazedenin kurtarılması ile ilgili plan oluşturmakta ve güvenli bir kurtarma operasyonu yapabilmektedir.

Yüksekten ve zor noktalardan insan kurtarma eğitimi alacak personelin daha önce yüksekte çalışma eğitimini başarıyla almış olması gereklidir.

Kimler Katılabilir?

Çalışma ortamlarında acil durum planı doğrultusunda kurtarma yapabilecek kişiler.

Sertifikasyon:

Yasal mevzuata uygun olarak;

 • E-devlet onaylı sertifika verilmektedir.

Kadromuz:

Eğitimlerimiz, yüksekte çalışma alanında en az 10 yıl deneyimli, Irata Level 3 Belgesine sahip iş güvenliği uzmanlarımız tarafından verilmektedir.

Yasal Dayanak:

 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu / 30. Madde,
 • 25786 sayılı Yapı İşlerinde iş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği,
 • Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği’nin 5. Maddesi,
 • 28695 sayılı kişisel koruyucu donanımların (KKD) işyerlerinde kullanılması hakkında yönetmelik,
 • 28628 sayılı İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği.

Eğitimin Amacı:

Yasal mevzuat, acil durum eylem planı ve ilkyardım prosedürleri doğrultusunda kazazedeye yaklaşım ve müdahale konularının teorik ve uygulamalı öğretilmesi.

Eğitim İçeriği:

Teorik

 • Kurtarmanın genel hususları
 • Kurtarma personelinin özellikleri
 • Kurtarma personelinin kazazedeye yaklaşımı
 • Kurtarma esnasında kazazede taşıma teknikleri
 • Merdiven alternatifi tahliye ve kurtarma ekipmanları
 • Yangın merdivenlerinden acil kaçış
 • Yangın tüneli ile acil kaçış
 • Acil durum planlanması
 • Acil kaçış nedir? Ne zaman kullanılmalıdır?
 • Acil durum planının önemi
 • Acil kaçış sistemleri nelerdir?
 • Acil kaçış sistemleri nerelere kurulmalıdır?
 • Askı travması ve harekât tarzı
 • Askıda kalan personelin kurtarılması
 • Yüksekten kazazedeyi tahliye şekilleri
 • Kurtarma ve tahliye tatbikatı
 • Kurtarma ekiplerinin çalışma alanına uygun sınıflandırılması
 • Kurtarmalarda kullanılan teknik malzemelerin tanıtılması
 • Kurtarmalarda kullanılan ip düğümleri ve özellikleri

Uygulama

 • Emniyet kemerinin giyilmesi malzeme kuşanılması
 • Kelebek düğümü ile kazazedenin sabitlenmesi
 • Palanga sistemi kurulması adam kurtarma, yük kaldırma, yük indirme sistemlerinin gösterilmesi.
 • Acil kaçış sistemleri ile tahliye, kurtarma uygulamaları
 • Yangın merdivenlerinden acil kaçış
 • Yangın tüneli ile acil kaçış
 • Askıda kalan personelin kendi kendini kurtarması (Asapta askıda kalan personelin)
 • Askıda kalan personelin kollu kurtarma ekipmanı ile kurtarılması
 • Askıda kalan personele travma sonrası yaklaşım ve sedyeye alınması
 • Kurtarma tatbikatı
 • Sedye ile taşıma yöntemleri.

Belgelendirme Süreci:

 • Eğitim sonunda yapılacak olan sınavlarda 70 puan ve üzerinde alan katılımcılara E-Devlet onaylı sertifika düzenlenmektedir.

Eğitim Bilgileri
Eğitim Süresi:

16 Saat (8 Saat Teorik - 8 Saat Uygulama)

Eğitim Tarihi:

Firma ihtiyaçları doğrultusunda karşılıklı olarak belirlenmektedir.

Eğitim Yeri:

Mecidiyeköy Eğitim Merkezimiz ya da Firma Eğitim Merkezi

Eğitim Danışmanı:

Sezgin Filiz

Eğitim Kontenjanı:

Minimum 12 Kişi

Eğitim Fotoğrafları
Başvuru Formu
eğitimlerimiz