Kurumsal

2d3d7df9 1857 4ce8 8176 3974d251e9b7

Hakkımızda

PROTEKNİK BELGELENDİRME VE SAĞLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

Proteknik Belgelendirme olarak; birlikte çalıştığımız kişi ve kuruluşlara etkin ve iyi hizmet sunmak adına bir araya gelmiş, konusunda uzman profesyonel eğiticilerden ve akademisyenlerden oluşan bir ekibiz.

MİSYONUMUZ

Tarafsız, dürüst ve adil olmayı ilke edinen bir anlayış ile kişilerin yeterliliklerini belgelendirmek, ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli ve belgeli iş gücünün oluşmasına katkıda bulunmak ve uzman kadromuzla hizmet kalitesini arttırarak müşterilerimizin güvenini kazanmak.

VİZYONUMUZ

Nitelikli insan kaynağının yetkilendirilmesinde görev alan kurumlar arasında, Türkiye’nin her bölgesinde en çok tanınan, en etkin, en güvenilir ve en saygın kurumları arasında yer almak.

Proteknik Belgelendirme üst yönetimi olarak;
 • Kuruluşumuzda gerçekleştirilecek belgelendirme hizmetlerinin TS EN ISO/IEC 17024 Standardına uygun olarak gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan tüm kaynakları sağlayacağımızı,
 • İhtiyaç duyulan tüm aşamalarda kalite yönetim sistemi uygulamalarına aktif katılacağımızı,
 • Belgelendirme faaliyetlerini tarafsız ve adil bir şekilde yürüteceğimizi ve tarafsızlığı tehlikeye atacak ticari, mali veya diğer baskılara izin vermeyeceğimizi,
 • Kuruluşumuzun tarafsızlığına yönelik riskleri devamlı surette belirleyeceğimizi,
 • Başvuru sahipleri, adaylar ve belgelendirilmiş kişilere ilişkin olarak tarafsız davranacağımızı,
 • Yürütülen belgelendirme faaliyetlerine ilişkin hüküm verme bağımsızlığı ve doğruluğuyla çatışmaya neden olabilecek hiçbir faaliyetin içinde yer almayacağımızı,
 • Belgelendirme faaliyetlerinde görev ve sorumlulukları olan personelin, görev çelişkisi veya çıkar çatışması olması durumunda belgelendirme faaliyetlerinde görevlendirmeyeceğimizi,
 • Belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olarak yasal mevzuat ve ilgili belgelendirme programı şartlarına uyacağımızı,
 • Belgelendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi boyunca elde edilen veya oluşturulan tüm bilgileri gizlilik ilkesine bağlı olarak yürüteceğimizi,
 • Belgelendirme işlemleri sırasında elde ettiğimiz veya başvuru sahibinin, adayın veya belgelendirilmiş kişi dışındaki kaynaklardan elde ettiğimiz bilgileri; yasaların bu tür bilgilerin açıklanmasını gerektirdiği durumlar hariç, kişinin (başvuru sahibi, aday veya belgelendirilmiş kişi) yazılı izni olmaksızın yetkisi olmayan bir tarafa açıklamayacağımızı,
 • Yasal zorunluluktan dolayı gizli bilgileri vermemiz gerektiğinde, yasal bir engel yoksa temin edilecek bilgileri söz konusu kişiye bildireceğimizi,
 • Belgelendirme faaliyetlerinde görev alan personele, kararlarını etkileyecek hiçbir baskı uygulamayacağımızı,
 • Adayların, sınav ve eğitiminde yer almış personelimize, hiçbir şekilde belgelendirme kararı verdirmeyeceğimizi,
 • Son 2 (iki) yıl içerisinde kusurlu eylemi nedeniyle herhangi bir Personel Belgelendirme Kuruluşunun yetkisinin kaldırılmasına veya akreditasyonun iptaline neden olmuş kişilere görev vermeyeceğimizi,
 • Eğitim ile sınav ve belgelendirme faaliyetlerinin ayrımını ve tarafsızlığını güvence altına alacağımızı,
 • Tarafsızlığımızın esasını aksettiren; bağımsızlık, çıkar çatışmalarından uzak olma, yanlılıktan uzak olma,
 • önyargılardan uzak olma, nötr olma, adil olma, açık fikirlilik, iltimas yapmama, önyargısız olma ve dengenin korunması ilkelerinden hiçbir şekilde taviz vermeyeceğimizi,
  taahhüt ve beyan ederiz.