1. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi

1 seviye yangin egitici egitimi 1

Genel Bilgi:

Proteknik Belgelendirme olarak alanında uzman eğitmen kadromuz ile profesyonel olarak 1. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi vermekteyiz.

Kimler Katılabilir:

 • İş güvenliği uzmanları,
 • İş güvenliği teknikerleri,
 • İşletmelerde görev yapan Acil durum ekip liderleri,
 • İşletmelerin veya kamu kurumlarının yangınla ilgili birimlerinde en az 3 yıldır görev yapan birim sorumluları,
 • En az ön lisans mezunu olup amir, ekip başı, posta başı, vardiya amiri, grup amiri, şef, ustabaşı, formen gibi unvanlar sahip olan işletme çalışanları,
 • En az lise mezunu olan ve Yangın güvenliği (portatif yangın söndürme tüpleri bakım, onarım, satışı yapanlar) konusunda görev yapan profesyoneller,

Sertifikasyon:

Sertifikası almaya hak kazanan kişilere, yasal mevzuata uygun olarak;

 • E-devlet onaylı sertifika verilmektedir.

Kadromuz:

İtfaiye şefliğinde çalışmış, alanında 20 yıl tecrübeye sahip uzman eğitmen.

Yasal Dayanak:

 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 • 28681 Sayılı İşyerlerinde Acil Durum Hakkında Yönetmelik
 • 26735 Sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Eğitimin Amacı:

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş yerlerinde Acil Durum Hakkında Yönetmelik ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik uyarınca, iş yerlerindeki çalışan personelin tümünün veya yeter sayıdaki personelin zorunlu alması gereken temel yangın eğitimlerini verebilecek yeterliliğe sahip eğitmen yetiştirmektir.

Eğitim İçeriği:

1. Gün

Temel Yanma ve Yangın Bilgisi

Yanma ve yangının tanımı, Yanma çeşitleri, Yangın türleri ve Özellikleri

Yangının evreleri ve ısı yayılma şekilleri

Yangın sebepleri

Söndürme Maddeleri ve Kullanım Teknikleri

 • Katı (A) madde yangınlarına CO2 ile müdahale
 • Katı (A) madde yangınlarına Kuru kimyevi toz (KKT) ile müdahale
 • Katı (A) madde yangınlarına Su ile müdahale
 • Sıvı (B) yangınlarına pulverize su ile müdahale
 • Sıvı (B) yangınlarına Kuru kimyevi toz ile müdahale
 • Sıvı (B) yangınlarına CO2 ile müdahale
 • Sıvı (B) yangınlarına Köpük ile müdahale
 • Gaz (C) Yangınlarına Müdahale
 • Gaz (C) Yangınlarına Kuru kimyevi toz ile müdahale
 • Gaz (C) Yangınlarına CO2 ile müdahale
 • Elektrik Yangınlarına müdahale
 • Mutfak Yangınlarına Müdahale (F)
 • Metal (D) sınıfı yangınlara müdahale
 • Elektrik Kaynaklı Yangınlar ve Müdahale esasları
 • Araç Yangınları ve Müdahale Teknikleri
 • Yangın sınıflarına müdahalede kullanılan söndürücülerin olumlu ve olumsuz yönleri
 • LPG ve Doğalgaz ve Diğer Gazların yapısı ve özellikleri ile gaz yangınlarına müdahale teknikleri

 2. Gün

 • Otomatik Söndürme Sistemleri Hakkında bilgi (Sulu – Gazlı- Köpüklü)
 • Araç yangınları ve müdahale şekilleri ile trafik kazaları
 • Etkili İletişim Teknikleri ve Eğitim Sunumu Hazırlama
 • Sunum Hazırlama ve dikkat edilecek hususlar
 • Eğitim Aktarımında dikkat edilmesi gereken hususlar
 • Uygulama

3. Gün

Tehlikeli kimyasalların yangını ile ilgili önleyici bilgiler. (GBF=MSDS) önemi

Tehlikeli madde taşıyan araçlarda Yangın Güvenliği (ADR)

Yangın Yerindeki Tehlikeler

 • Yüksek Sıcaklık ve transfer
 • Flash-over
 • Flame-over
 • Backdraft
 • Patlama
 • Gazlar
 • Elektrik
 • Göçük ve çökmeler
 • Tehlikeli kimyasallar
 • Yangın Söndürme Cihazları üzerinde yazan (A, B, C, D, F, yangın sınıflarına yönelik bilgiler dışında) diğer bilgilerin anlamları.
 • Yangın ekipmanları, kişisel koruyucu donanımlar ve yangın sistemleri seçiminde mevzuat Bilgisi
 • 6331 sayılı kanun ve ilgili yönetmelikler,

4. Gün

Binaların Yangından korunması hakkındaki yönetmelik ve uygulamaları

Acil Durum Yönetim Süreci (OKS)

 • Araç ve Malzeme Bilgisi
 • Kişisel koruyucu ekipmanlar ve kullanımı
 • Ülkemizdeki deprem gerçeği ve depremle yaşamak
 • İtfaiye ile haberleşme esnasında yapılması gerekenler
 • Acil durum yöneticisi dahil ekiplerinin kuruluş, görev ve çalışma şekilleri ile Yangın Güvenlik Organizasyonu ve acil durum yönetimi
 • Toplanma bölgesi ve çalışma şekli
 • Tahliyenin tanımı türleri ve süreci
 • Temiz Hava Solunum Cihazı teknik özellikleri
 • Solunum cihazlarının avantaj ve dezavantajları
 • Temiz Hava solunum cihazlarının kullanımı
 • Hortumlar, Hidrant sistemleri ve kullanımı hakkında bilgi
 • Sahada tatbikat ve eğitim lokasyonunun seçimi

5. Gün

 • Ekipman Bilgisi ve Kullanım Teknikleri
 • Katı- Sıvı ve Araç Yangınların müdahale Tatbikatı
 • Yangın ile ilgili ilkyardım faaliyetleri ve yaralı taşıma usulleri
 • Sınav
 • Eğitim Değerlendirmesi
Eğitim Bilgileri
Eğitim Tarihi:

Firma ihtiyaçları doğrultusunda karşılıklı olarak belirlenmektedir.

Eğitim Süresi:

45 Saat

Eğitim Yeri:

Mecidiyeköy Eğitim Merkezimiz ya da Firma Eğitim Merkezi

Eğitim Danışmanı:

Sezgin Filiz

Eğitim Kontenjanı:

Minimum 12 Kişi

Eğitim Fotoğrafları
Başvuru Formu
eğitimlerimiz

Diğer Eğitimlerimiz