İlk Yardım Güncelleme Eğitimi (Sağlık Bakanlığı Onaylı)

ilk yardim guncelleme egitimi 1

Eğitimin Amacı:

Daha önce Temel İlk Yardım Eğitimi alarak İlk Yardımcı Sertifikası alanların İlk Yardım Eğitim bilgilerinin güncellenerek ilk yardımcı sertifikalarının üç yıl geçerli olmasını sağlamak.

Eğitime Kimler Katılabilir:

Daha önce Temel İlk Yardım Eğitimi alarak İlk Yardımcı Sertifikası olan ve geçerlilik süresi dolmayan kişiler.

Eğitim Sonunda Verilecek Sertifika:

Eğitimden sonra İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenen sınav alanlarında yapılan OED uygulama sınavında başarılı olanlara Sağlık Bakanlığı’na bağlı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü onaylı ve üç yıl geçerli olan “İlk Yardımcı” kimlik kartı ve sertifikası verilmektedir.

Eğitim Süresi:

1 gün / 8 saat

Eğitim Yeri ve Tarihleri:

 • Bireysel: Bireysel katılımlı eğitimler haftanın her günü eğitim merkezimizde yapılmaktadır.
 • İşletmeler: Şirketlerin eğitim salonlarında veya eğitim merkezimizde istenilen tarih ve saatlerde yapılmaktadır.

Eğitmenler ve Özellikleri:

Eğiticilerimiz eğitim ve ilk yardım konusunda uzman ve tecrübeli eğitmenler tarafından yapılmaktadır.

Eğitimin Kapsamı:

 • Genel ilk yardım bilgileri
 • Hasta/yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi
 • Temel yaşam desteği
 • Kanamalarda ilk yardım
 • Yaralanmalarda ilk yardım
 • Yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilk yardım
 • Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım
 • Bilinç bozukluklarında ilk yardım
 • Zehirlenmelerde ilk yardım
 • Hayvan ısırmalarında ilk yardım
 • Göz, kulak ve burna yabancı cisim kaçmasında ilk yardım
 • Boğulmalarda ilk yardım
 • Hasta/yaralı taşıma teknikleri

Sertifikalı İlk Yardım Güncelleme Eğitimine Kayıt Olmak İçin Gerekli Evraklar:

 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • 1 Adet Önden Çekilmiş Vesikalık Fotoğraf
 • Eğitim Kayıt Formu (Proteknik İlk Yardım tarafından matbu olarak verilmektedir)

Sertifikalı İlk Yardım Güncelleme Eğitimi Uygulaması:

 • Sertifikalı ilk yardım güncelleme eğitimleri yalnızca Sağlık Bakanlığı’ndan onay ve ruhsat almış kurumlar tarafından “İlk Yardım Eğitmeni Sertifikası” bulunan eğitmenlerce verilmektedir.
 • Sertifikalı ilk yardım güncelleme eğitimi grupları Bakanlıkça 20 kişi ile sınırlandırılmıştır. Katılımcı sayısı 20 kişiden fazla olan kuruluşlar için 2 veya daha fazla sayıda grup oluşturulmaktadır. İstendiği takdirde eğitimler tüm gruplara eş zamanlı olarak düzenlenebilmektedir.
 • Katılımcı sayısı 5 kişiden az olan kuruluşların ve bireysel katılımcıların ilk yardım güncelleme eğitimleri merkezimizde düzenlenen “Genel Katılımlı” programlarla gerçekleştirilmektedir. Genel Katılımlı eğitimlerin tarihleri kurumumuz tarafından belirlenmektedir.
 • Kurum-içi ilk yardım güncelleme eğitimi tarihleri eğitim grubunu oluşturan kurum tarafından hafta içi/sonu ya da mesai saati dışında olmak üzere belirlenebilmektedir.
 • En az 5 katılımcısı olan kuruluşlar eğitimin kendi bünyesinde gerçekleştirilmesini talep edebilmektedir.

İlk Yardım Güncelleme Eğitim Ücreti:

 • Bakanlık Sertifikalı İlkyardım Eğitimlerinin ücreti her ilin İl Sağlık Müdürlüklerinin ücret komisyonları tarafından yıllık olarak belirlenmekte ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmaktadır. 2022 Yılı Ücret Tespit Komisyonu kararları hakkındaki yazı için tıklayınız.
 • Bakanlık, eğitimin standartlarını ve kalitesini korumak amacıyla standart fiyat uygulamakta ve bu fiyatın herhangi bir şekilde değiştirilmesine izin vermemektedir.
 • Eğitimi veren ve eğitimi alan her kurum Bakanlığın belirlediği eğitim ücretine uymakla yükümlüdür. Bakanlıkça tespit edilen kural dışı uygulamalar sonucu eğitim kurumunun ruhsatı, eğitim alan kurumun sertifikaları iptal edilmektedir.
 • Bir eğitimle katılımcı 2 kez sınava girebilmektedir.

İlk Yardım Güncelleme Eğitimi Sertifikası:

 • Eğitimden sonra İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenen sınav alanlarında yapılan OED uygulama sınavında başarılı olanlara Sağlık Bakanlığı’na bağlı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü onaylı ve üç yıl geçerli olan “İlk Yardımcı” kimlik kartı ve sertifikası verilmektedir.
 • Sınav sonunda başarılı olan katılımcılara, İlk Yardım Güncelleme Eğitimi Sertifikası ve İlk Yardımcı Kimlik Kartı verilmektedir. Örnek ilk yardımcı kimlik kartı ve sertifika için tıklayınız.
 • Sertifikaların geçerlilik süresi 3 yıldır. Bu sürenin sonunda yapılacak değerlendirme sınav sonucuna göre ilk yardım güncelleme eğitimi verilmektedir. Güncelleme eğitimleri sertifikada belirtilen eğitim sürelerinin yarısı olacak şekilde düzenlenmektedir (İlkyardım Yönetmeliği madde 19).
 • Yönetmeliğe göre sertifika verme yetkisi Sağlık Bakanlığından ruhsatlı eğitim merkezlerine ait olduğundan, sertifika sahibi eğitmenlerce bireysel sertifika verilememektedir.
 • Kurum doktorlarının düzenledikleri ilk yardım güncelleme eğitimleri bilgilendirme ile sınırlıdır, kurum doktorlarının eğitim sonrası Sağlık Bakanlığı onaylı sertifika verme yetkileri bulunmamaktadır.

İlk Yardım Güncelleme Eğitimi Sertifika Sınavı:

 • 1 günlük ilk yardım güncelleme eğitiminin sonunda katılımcılar OED sınavına tabi olurlar.
 • Sertifika sınavına eğitimden sonraki 30 gün içinde girilmesi zorunludur. Bu süre içinde sınava girmeyen katılımcının eğitimi Yönetmeliğe göre iptal edilmektedir.
 • Sınav tarihi kuruluşların talepleri ön planda tutularak her ilin İl Sağlık Müdürlüklerinden kurumumuzca alınır. Müdürlüğün onay verdiği bir lokasyonda sınav gerçekleştirilir. İl Sağlık Müdürlüğünün belirlediği Sınav Merkezleri için tıklayınız.
 • Sınava Bakanlık memurları ve ilkyardım eğitim merkezinde eğitim aldıkları yetkili eğitmenler katılır.
 • Sınav sadece OED kullanımından ibarettir.
 • Bakanlıkça katılımcılara 2 sınav hakkı verilir. (Merkezi Sınav Sistemi)
 • Eğitimin tamamlanmasından en erken bir hafta sonra sınav tarihi isteminde bulunulabilir. Her grup 20 kişiden oluşur ve her 20 kişi için 1 eğitimen grubun başında bulunur.
Eğitim Bilgileri
Eğitim Süresi:

8 Saat / 1 Gün

Eğitim Tarihi:

Firma ihtiyaçları doğrultusunda karşılıklı olarak belirlenmektedir.

Eğitim Yeri:

Mecidiyeköy Eğitim Merkezimiz ya da Firma Eğitim Merkezi

Eğitim Danışmanı:

Sezgin Filiz

Eğitim Kontenjanı:

Minimum 7 Kişi

Eğitim Fotoğrafları
Başvuru Formu
eğitimlerimiz