4. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi

4 seviye yangin egitici egitimi 1

Genel Bilgi:

Proteknik Belgelendirme olarak alanında uzman eğitmen kadromuz ile profesyonel olarak 4. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi vermekteyiz.

Kimler Katılabilir:

 • 3.Seviye Yangın Eğitici Eğitimi sertifikasına sahip olmak
 • Özel sektörde veya kamu kurumlarında en az 1 yıl tecrübe sahibi olmak
 • En az ön lisans mezunu olup, özel veya kamu kuruluşlarında eğitim bölümlerinde çalışanlar
 • Üniversitelerin ön lisans (İş sağlığı ve iş güvenliği, sivil savunma, insan kaynakları ve itfaiyecilik bölümü) programında okuyan ya da mezun olanlar
 • Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde görev yapan A, B ve C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanları
 • Özel Eğitim Merkezlerinde Eğitici olarak çalışanlar
 • İSG Uzman adayları
 • Bağımsız veya kuruma bağlı eğitim veren eğiticiler
 • Eğitimci olmak isteyen veya yeni meslek edinmek isteyen en az üniversite ön lisans mezunları
 • Özel Firmalarda veya kamu kuruluşlarında görev yapan İSG uzmanları
 • Mahkemelerde bilirkişilik yapmak isteyenler
 • Sigorta şirketlerine bilirkişilik yapmak isteyenler

Sertifikasyon:

Sertifika almaya hak kazanan kişilere, yasal mevzuata uygun olarak;

 • E-devlet onaylı sertifika verilmektedir.

Kadromuz:

İtfaiye şefliğinde çalışmış, alanında 20 yıl tecrübeye sahip uzman eğitmen.

Yasal Dayanak:

 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 • 28681 Sayılı İşyerlerinde Acil Durum Hakkında Yönetmelik
 • 26735 Sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Eğitimin Amacı:

 • Özel yangın ve patlama vakalarının kaynağının tespiti, önleme ve kontrolü hususunda sektör profesyonellerine ve bu alanda mahkemelerde bilirkişilik yapmak isteyenlere gerekli olan bilgi ve becerileri kazandırmak,
 • Personellerin çalıştıkları işletmelerde çıkan yangınların tespiti ve raporlanması konularında bilgi edinmelerini sağlamak.

Eğitim Kazanımları:

 • Binaların yangınlardan korunması hakkındaki yönetmelik gereği yılda 1 kez zorunlu olan genel yangın eğitimi verebilir ve tatbikat yapabilir.
 • Binaların yangınlardan korunması hakkındaki yönetmelik gereği yapılması gereken acil eylem planlarını oluşturur.
 • Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik gereği oluşturulan acil eylem planlarındaki yangın postası veya ekibine eğitim verebilir.
 • Eğitim sonrası KATILIM BELGESİ verebilir.
 • Yangın risk analizi yapabilir.
 • Yangın yükü hesabı yapabilir.
 • Yangın Danışmanlık Hizmeti verebilir.
 • Mahkemelerde bilirkişilik yapabilir, rapor düzenleyebilir.
 • Sigorta şirketlerinde bilirkişilik yapabilir ve rapor düzenleyebilir.

Eğitim İçeriği:

 1. YANGIN VE SUÇ İLİŞKİSİ

 2. KRİMİNOLOJİ

 • Kriminoloji nedir?
 • Kriminolojinin tarihi
 • Kriminalistik nedir?
 • Delilin tanımı ve delil çeşitleri
 1. YANGININ KİMYASI VE DAVRANIŞLARI

 • Isı aktarım şekilleri ve sirayete etkisi
 • Yangının safhaları
 • Patlama ve patlama çeşitleri
 • Yangın sınıflarının yanma ve patlama davranışına etkisi
 • Gaz ve buhar patlamaları
 • Yanıcı ve sis ve tozlar
 1. YANGININ BAŞLANGIÇ ALANI VE NOKTASI

 • Yangının başlangıç alanı ve noktası
 • Yangının başlangıç noktasının tespiti için adımlar
 • Yangının başlangıç noktasının önemi
 • Yangının başlangıç noktasının bulunması
 1. YANGIN PATERNLERİ

 • V paterni
 • Dip noktası paterni
 • Ağır yanık paternleri
 • Temiz yanma paternleri
 • Camda oluşan paternler
 • Kına paterni
 1. YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİNİN BULUNMASI

 • Kasıtlı sebepler
 • Kasıtsız sebepler
 • Doğal sebepler
 1. OLAY YERİ İNCELEME YÖNTEMLERİ

 • Bölge inceleme yöntemi
 • Spiral inceleme yöntemi
 • Dilim inceleme yöntemi
 • Izgara inceleme yöntemi
 1. MÜLAKAT VE SORUŞTURMA

 • İnceleme öncesi gözlemler
 • Yangına ilk müdahale edenlerin görüşü
 • İlk görgü şahitlerinin görüşü
 1. YANGIN ÇIKARICILAR VE KUNDAKÇILIK

 • Kundaklama nedenleri
 • Geciktiriciler
 • Hızlandırıcılar
 • Kundakçılığın pozitif belirtileri
 • Kundakçılığın negatif belirtileri
 1. YANGIN ARAŞTIRMACISININ VE OLAY YERİNİN GÜVENLİĞİ

 • Kişisel koruyucu donanım
 • Çevre güvenliği
 • Olay yerinin güvenliği
 1. BELGELENDİRME VE ŞEKİL ÇİZME, DELİL BELİRLEME, KAYIT MUHAFAZA VE FOTOĞRAFLAMA TEKNİKLERİ

 • Görsel inceleme
 • Not alma
 • Fotoğraflama
 • Çizimler
 • Delil arama
 1. ELEKTRİKSEL YANGINLARIN İNCELENMESİ

 • Yetersiz çap
 • Ark atlaması
 • Kısa devre
 • Topraklama eksikliği
 • Kaçak akım
 • Elektriksel yangınların inceleme teknikleri
Eğitim Bilgileri
Eğitim Süresi:

45 Saat

Eğitim Tarihi:

Firma ihtiyaçları doğrultusunda karşılıklı olarak belirlenmektedir.

Eğitim Yeri:

Mecidiyeköy Eğitim Merkezimiz ya da Firma Eğitim Merkezi

Eğitim Danışmanı:

Sezgin Filiz

Eğitim Kontenjanı:

Minimum 12 Kişi

Eğitim Fotoğrafları
Başvuru Formu
eğitimlerimiz