Gıda Sektörüne Özel Yüksekte Çalışma Eğitimi

gida sektorune ozel yuksekte calisma egitimi

Genel Bilgi

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’ne göre yüksekte çalışma kavramı “seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda yapılan çalışma” şeklinde tanımlanmıştır.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği’ne göre, yüksekte çalışanlara, oluşabilecek riskler ve bunlardan kaçınma yolları ile güvenli çalışma yöntemleri konularında uygulamalı eğitim verilmesi zorunludur.

Proteknik Yüksekte Çalışma Eğitim Merkezi olarak; İSTANBUL başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında, IRATA Level 3 belgesine sahip İş Güvenliği Uzmanlarımızdan oluşan yetkili kadromuz ile Yüksekte Çalışma Eğitimleri vermekteyiz. 

Not: Bütün eğitim sertifikalarımız E-devlet onaylıdır.

Kimler Katılabilir?

Yüksekte çalışma eğitimine;

 • İş yeri hekimi tarafından uygunluk verilen, gıda sektöründe görevli personeller (işe giriş Periyodik Muayene Formu Ek2) katılabilir,
 • Seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma tehlikesi olan yerlerde çalışanlar katılabilir.

Not: Eğitime katılacak kişilerin, yüksekte çalışma konusunda herhangi bir fiziksel engelinin bulunmaması ve psikolojik yapısının sağlam olması gerekmektedir. (Yükseklik korkusu, vertigo, sarılık, şeker hastalığı gibi hastalıkların bulunmaması)

Sertifikasyon:

Yüksekte Güvenli Çalışma sertifikası almaya hak kazanan kişilere, yasal mevzuata uygun olarak;

 • E-devlet onaylı sertifika verilmektedir.
 • Irata Level 3 eğitmen onaylı özel sertifika verilmektedir.

Kadromuz:

Eğitimlerimiz, yüksekte çalışma alanında en az 10 yıl deneyimli, Irata Level 3 Belgesine sahip iş güvenliği uzmanlarımız tarafından verilmektedir.

Yasal Dayanak:

 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu / 30. Madde,
 • 25786 sayılı Yapı İşlerinde iş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği,
 • Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği’nin 5. Maddesi,
 • 28695 sayılı kişisel koruyucu donanımların (KKD) işyerlerinde kullanılması hakkında yönetmelik,
 • 28628 sayılı İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği.

Eğitimin Amacı:

Yüksekte çalışmayla ilgili tehlike ve riskler konusunda bilgilendirme yapmak, yüksekte çalışma araç ve gereçlerini kullanma becerisi kazandırmak.

Eğitim İçeriği:

Teorik

 • Yüksekte güvenli çalışma konularına giriş
 • Nereler yüksekte çalışma ortamlarıdır?
 • Düşme faktörü ve düşme dinamiği
 • Toplu ve kişisel koruma yöntemleri
 • Yüksekte çalışmanın risklerinden kaçınma
 • Kişisel koruyucu ekipmanlar
 • İmalat sanayii sektörüne özel tehlikeli ve güvensiz durumları tanıyabilme
 • Çalışma izin sistemi
 • Yüksekte güvenli çalışma teknikleri farklılıkları ve organizasyonu
 • Merdivenlerde güvenli çalışma
 • İskelelerde güvenli çalışma
 • Lanyard yardımı ile tırmanma ve inme tekniği
 • Sabit yaşam hatlarını kullanma
 • Geçici yaşam hatları
 • Çatılar ve çatılarda güvenli çalışma
 • Sepetli yükselticilerdeki çalışma
 • Genel olarak sınırlandırma sistemleri
 • Askı travması ve kazazede yönetimi konularında bilinçlendirme
 • Katılımcılardan gelen sorulara göre ilaveler

Uygulama

 • Temel düğüm teknikleri uygulamaları
 • Ankraj uygulamaları
 • Kişisel koruyucu donanımların kontrolü ve kuşanılması uygulamaları
 • Emniyet kemerinde doğru bağlantı noktalarının uygulamalı olarak tespiti
 • Yüksekte güvenli çalışmada yanımızda var olan tüm malzemelerin düşüşe karşı nasıl sabitleneceği konusunda uygulamalar
 • Merdivenlerde güvenli çalışma uygulamaları
 • İskelelerde güvenli çalışma uygulamaları
 • Sektöre özel vinç yolları, boru köprüleri, çatılar, makine üstleri, vinç üstleri, elektrik ve mekanik bakım işleri, çelik yapılardaki çalışmalar gibi alanlar için örnek uygulamalar
 • Lanyard yardımı ile tırmanma, inme ve yanal geçiş uygulamaları
 • Çalışılacak yere ulaşıldıktan sonra uygun konumlanma teknikleri uygulamaları
 • Sabit yaşam hatlarını kullanma
 • Geçici yaşam hatları kurma ve kullanma uygulamaları
 • Çatılar ve çatılarda güvenli çalışma
 • Eğitim verilen yere ve katılımcıların çalışma ortamlarına göre olan çeşitli uygulamalar
 • Askı travması ve kazazede yönetimi konularında bilinçlendirme
 • Katılımcılardan gelen sorulara ve taleplere göre ilave uygulamalar

Belgelendirme Süreci:

 • Eğitim sonunda yapılacak olan sınavlarda 70 puan ve üzerinde alan katılımcılara E-Devlet onaylı sertifika düzenlenmektedir.
Eğitim Bilgileri
Eğitim Süresi:

16 Saat (8 Saat Teorik - 8 Saat Uygulama)

Eğitim Tarihi:

Firma ihtiyaçları doğrultusunda karşılıklı olarak belirlenmektedir.

Eğitim Yeri:

Mecidiyeköy Eğitim Merkezimiz ya da Firma Eğitim Merkezi

Eğitim Danışmanı:

Sezgin Filiz

Eğitim Kontenjanı:

Minimum 12 Kişi

Eğitim Fotoğrafları
Başvuru Formu
eğitimlerimiz